Now showing items 1-20 of 1339

  • Kinh Báo Hiếu Và Vu Lan 

   Thích Huệ Đăng (Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh, 2007)
   Mùa Vu-lan là mùa báo hiếu ân đức cha mẹ, ngày xá tội vong nhân, vì thế kết hợp với tụng kinh Vu lan – Báo ân cha mẹ, quý vị còn phải thường xuyên tung niệm Nghi thức cầu siêu.
  • Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng 

   Nhà Xuất Bản Lao Động Xã Hội (Lao Động-Xã Hội, 2007)
   Quy định pháp luậ về thuế giá trị gia tăng.
  • Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Kinh Tế Tri Thức Và Những Vấn Đề Đặt Ra Đối Với Việt Nam 

   Ban Khoa Giáo Trung Ương, Bộ Khoa Học Và Công Nghệ, Bộ Ngoại Giao (Hà Nội, 2007)
   Để thiết thực phục vụ việc chuẩn bị các văn kiện của ĐH Đảng toàn quốc lần thứ IX. Ban khoa giáo Trung ương, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Bộ ngoại giao đã phối hợp tổ chức hội thảo :Kinh tế tri thức và những vấn ...
  • Nguyên Lý Kế Toán Mỹ 

   Đặng, Kim Cương (Thống Kê, 2011)
   Tổng quan về kế toán. Báo cáo kế toán. Quá trình thu thập ghi chép số liệu. Đo lường thu nhập doanh nghiệp. Bảng tính nháp và quá trình khóa sổ tài khoản. Kế toán ở các công ty thương mại và hệ thống kiểm soát nội bộ.
  • 185 Vướng Mắc Và Giải Đáp Về Thuế, Thủ Tục Hải Quan Trong Hoạt Động Xuất Nhập Khẩu 

   Lê, Anh Cường (Tài Chính, 2004)
   Hỏi đáp về thuế, thủ tục hải quan trong hoạt động xuất nhập khẩu.
  • Kế Toán Quản Trị 

   Phạm, Văn Dược; Trần, Văn Tùng (Lao Động, 2011)
   Tổng quan về kế toán quản trị. Chi phí và phân loại chi phí. phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận. Hệ thống dự toán ngân sách. Phân tích biến động chi phí và doanh thu. Phân bổ chi phí của các bộ phận phục ...
  • Phân Tích Kỹ Thuật Thị Trường Tài Chính 

   Murphy, John J. (Tổng Hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2011)
   Triết lý của phân tích kỹ thuật. Lý thuyết dow. Lập đồ thị. Những khái niệm cơ bản về xu hướng. Các mô hình đảo chiều cơ bản. Mô hình tiếp diễn. Khối lượng giao dịch và số lượng hợp đồng chưa tất toán. Đồ thị dài hạn. Đường ...
  • Pháp Luật Đại Cương 

   Lê, Minh Toàn (Chính Trị Quốc Gia, 2011)
   Những vấn đề lý luận chung về Nhà nước và pháp luật. Các ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam: Luật Nhà nước Việt Nam, Luật hành chính Việt Nam, Luật hình sự và tố tụng hình sự, Luật dân sự và tố tụng dân sự, ...
  • Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam 

   Nguyễn, Viết Thông (Chính Trị Quốc Gia, 2011)
   Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng. Đường lối đấu tranh giành chính quyền 1930-1945.
  • Kinh Tế Học Vi Mô 

   Trường Đại Học Điện Lực Hà Nội (Giáo Dục, 2011)
   Tổng quan về kinh tế học vi mô. Cung-cầu. Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng. Lý thuyết về hành vi của người sản xuất. Cạnh tranh và độc quyền. Thị trường yếu tố sản xuất. Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường.
  • Cải Cách Và Sự Phát Triển 

   Nguyễn, Trần Bạt (Hội Nhà Văn, 2011)
   Lý luận chung về cải cách. Các nước thế giới thứ ba và vấn đề cải cách.
  • Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin 

   Nguyễn, Viết Thông (Chính Trị Quốc Gia, 2011)
   Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin. Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội.
  • Chỉ Dẫn Và Hệ Thống Hóa Các Quy Định Pháp Luật Về Hộ Tịch Và Đăng Ký Hộ Tịch 

   Thái Hoạt (Lao Động, 2004)
   Chỉ dẫn các quy định về hộ tịch và đãng ký hộ tịch. Các văn bản liên quan đến hộ tịch như khai sinh, khai tử, kết hôn, đổi tên, nhận con nuôi. Nhiệm vụ và quyền hạn của các cấp trong quản lý hộ tịch,...
  • Tập Tiểu Luận Văn Hóa Và Con Người 

   Nguyễn, Trần Bạt (Hội Nhà Văn, 2011)
   Đại cương về văn hóa. Văn hóa chính trị.
  • Kinh Tế Học Và Sex 

   Landsburg, Steve E. (Thời Đại, 2011)
   Nhận thức thông thường. Dòng suối chung. Làm thế nào để giải quyết mọi vấn đề. Phần kinh tế thường thức. Những câu hỏi lớn.
  • Sơ Đồ Tư Duy Trong Kinh Doanh. Cách Mạng Hóa Tư Duy Về Lề Lối Kinh Doanh Của Bạn 

   Buzan, Tony; Griffiths, Chrris (Tổng Hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2011)
   Sơ đồ tư duy: "phần mềm" kinh doanh ưu việt. Lập sơ đồ tư duy cho các kỹ năng kinh doanh quan trọng. Lập sơ đồ tư duy để có tư duy kinh doanh tốt hơn. Lập sơ đồ tư duy để đạt kết quả kinh doanh tốt hơn.
  • Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học 

   Đỗ, Nguyên Phương (Chính Trị Quốc Gia, 2011)
   Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng cho các trường đại học và cao đẳng) do GS.TS. Đỗ Nguyên Phương chủ biên biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học ở trong chương trình giáo dục đại cương ...
  • Hỏi Đáp Môn Học Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam 

   Nguyễn, Trọng Phúc (Chính Trị Quốc Gia, 2011)
   Nhằm giúp cho sinh viên thuận tiện trong việc học tập và ôn tập kiến thức môn học Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Tài liệu này đã biên soạn và tập hợp các câu hỏi theo đúng kết cấu và nội dung của giáo trình ...
  • Hỏi Và Đáp Quốc Phòng An Ninh 

   Dương, Văn Lượng; Nguyễn, Mạnh Hưởng (Chính Trị Quốc Gia, 2011)
   Hỏi Và Đáp Quốc Phòng An Ninh (Dùng Cho Sinh Viên Các Trường Trung Học Chuyên Nghiệp Và Dạy Nghề).
  • Hỏi Và Đáp Kinh Tế Chính Trị Mác Lênin 

   Hoàng, Thị Bích Loan; Vũ, Thị Thoa (Chính Trị Hành Chính, 2011)
   Cuốn sách giới thiệu những nội dung cơ bản nhất, hệ thống hóa, khái quát hóa toàn bộ kiến thức trừu tượng, khó hiểu của môn học Kinh tế chính trị Mác - Lênin thành những vấn đề đơn giản, dễ hiểu. Từ những vấn đề về kinh ...