Show simple item record

dc.contributor.advisorPhạm, Thị Kim Oanhen_US
dc.contributor.authorĐồng, Thu Phươngen_US
dc.date.accessioned2019-01-03T08:40:45Z
dc.date.available2019-01-03T08:40:45Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.otherHPU2163110en_US
dc.identifier.urihttp://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/31978
dc.description.abstractBáo cáo tài chính là một nguồn thông tin quan trọng, giúp ích cho doanh nghiệp nhận biết và định lượng hiệu quả trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Một trong bốn báo cáo tài chính quan trọng chính là Bảng cân đối kế toán. Bảng cân đối kế toán có vai trò rất quan trọng là báo cáo tổng hợp phản ánh tổng quát giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm nhất định. Việc phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho doanh nghiệp và các đối tượng khác quan tâm thấy rõ được thực trạng tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh sản xuất trong kỳ của doanh nghiệp.en_US
dc.format.extent99 tr.en_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐại học Dân lập Hải Phòngen_US
dc.subjectKế toán kiểm toánen_US
dc.subjectBảng cân đối kế toánen_US
dc.subjectCông ty TNHH MTV Duyên Hải - Xí Nghiệp 7en_US
dc.titleHoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH MTV Duyên Hải - Xí Nghiệp 7en_US
dc.typeThesisen_US
dc.size2,18 MBen_US
dc.departmentKhoa Quản trị kinh doanhen_US
dc.description.degreeKhóa luậnen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record