Show simple item record

dc.contributor.advisorTrần, Thị Thanh Thảoen_US
dc.contributor.authorTrần, Thị Thanh Thảo, ThS.
dc.contributor.authorNguyễn, Như Quỳnh
dc.contributor.authorNguyễn, Như Quỳnhen_US
dc.date.accessioned2016-10-11T05:35:48Z
dc.date.available2016-10-11T05:35:48Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.otherHPU3160580en_US
dc.identifier.urihttps://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/23457
dc.description.abstractChương 1: Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Chương 2: Mô tả khá chi tiết kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Thương mại Châu Thanh. Số liệu được khảo sát năm 2015 khá phong phú. Chương 3: Đưa ra được ưu nhược điểm trong công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng. Trên cơ sở đó đã đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Thương mại Châu Thanh.en_US
dc.format.extent99 tr. 27cmen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐại học Dân lập Hải Phòngen_US
dc.subjectKế toán kiểm toánen_US
dc.subjectCông ty Cổ phần thương mại Châu Thanhen_US
dc.subjectDoanh thuen_US
dc.subjectChi phíen_US
dc.subjectKết quảen_US
dc.titleHoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại Châu Thanhen_US
dc.typeThesisen_US
dc.size1,888 KBen_US
dc.departmentKế toán kiểm toánen_US
dc.description.degreeKhóa luậnen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record