Now showing items 1-1 of 1

    • Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Alo 

      Lã Thị Huyền; Lã, Thị Huyền (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
      Ngoài phẩn mở đầu và kết luận, chuyên đề được trình bày với những nội dung sau: Phần 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Phần 2: Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ ...