Now showing items 1-1 of 1

    • Tìm hiểu Lễ ăn trâu (đâm trâu) ở Tây Nguyên phục vụ phát triển du lịch 

      Trần Thị Thim; Trần, Thị Thim (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
      Lễ hội Đâm trâu với biểu tượng “cây nêu thần” là một sinh hoạt văn hóa dân gian nổi bật, mang tính tổng hợp cao, xuất phát từ ý niệm mong muốn một cuộc sống ấm no, hạnh phúc đã dần dần trở thành một nghi lễ độc đáo trong ...