Now showing items 1-2 of 2

  • Văn hóa ẩm thực bình dân Hải Phòng - khả năng khai thác phát triển du lịch 

   Trần, Thị Bính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Mục đích đầu tiên của đề tài là khám phá, tìm hiểu những món quà bình dân đặc sắc trong gia tài văn hóa ẩm thực Hải Phòng, từ đó lập ra một cuốn sổ tay các địa chỉ du lịch ẩm thực quen thuộc để mỗi khi du khách có dịp đến ...
  • Văn hóa ẩm thực bình dân Hải Phòng - khả năng khai thác phát triển du lịch 

   Trần Thị Bính; Trần, Thị Bính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Ngoài mục lục và phần mở đầu bài nghiên cứu khoa học gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về văn hóa ẩm thực và văn hóa quà Hải Phòng. Chương át một số món quà đặc trưng của Hải Phòng. Chương 3: Sổ tay địa chỉ du lịch ẩm thực ...