Now showing items 1-1 of 1

    • Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch tại khu di tích Đông Yên Tử 

      Trần, Quốc Tuấn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2019)
      Khu di tích và danh thắng Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh là một địa danh nổi tiếng đã được rất nhiều du khách biết đến. Với các nguồn tài nguyên có giá trị về mặt tự nhiên (nguồn động, thực vật phong phú) và ...