Now showing items 1-1 of 1

    • Phát triển du lịch làng nghề tại làng mộc La Xuyên - Nam Định 

      Cù, Phương Thảo (Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, 2021)
      La Xuyên là một làng nghề đã có lịch sử hàng ngàn năm với hàng chục thợ giỏi tham gia xây dựng nhiều cung thất, đền đài cho các triều đại phong kiến. Nghề mộc truyền thống ở La Xuyên mà đỉnh cao là nghệ thuật chạm khắc đã ...