Now showing items 1-1 of 1

    • Hoạt động xúc tiến du lịch Hải Phòng chào đón 1000 năm Thăng Long 

      Bùi, Kim Liên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
      Hải Phòng có nhiều lợi thế và giàu tài nguyên du lịch,thuận lợi cho việc xây dựng các khu, điểm du lịch như : du lịch sinh thái biển, du lịch đảo, nghỉ dưỡng, tham quan,thể thao, văn hóa,khảo cứu, điền dã ,hội nghị, hội thảo.