Now showing items 1-20 of 650

  • Tìm hiểu về lớp Cryptography trong .NET và xây dựng ứng dụng bảo vệ nội dung tệp tin 

   Nguyễn, Ngọc Trung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Sau quá trình nghiên cứu, thực hiện đồ án, em đã tìm hiểu và nắm được một số vấn đề như: -Tìm hiểu về một số loại mã hóa cổ điển cũng như một số loại mã hóa cao cấp được sử dụng hiện nay. -Tìm hiểu về .NET Framework cũng ...
  • An toàn thông tin trong lĩnh vực tài chính 

   Nguyễn, Thị Nguyên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Cấu trúc đồ án gồm 3 chương: Chương 1: An toàn thông tin trong lĩnh vực tài chính. Chương 2: Giải pháp an toàn thông tin trong lĩnh vực tài chính. Chương 3: Tìm hiểu hoạt động tài chính ở một số đơn vị.
  • Nghiên cứu giải pháp xây dựng thư viện tài liệu điện tử cho phòng đọc 

   Bùi, Thị Hiền (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Đồ án gồm 3 chương: Chương1 : Khảo sát hiện trạng hệ thống. Chương 2 : Phân tích và thiết kế hệ thống. Chương 3 : Lựa chọn giải pháp và triển khai ứng dụng.
  • Giải pháp thanh toán trực tuyến 

   Vũ, Hoàng Nam (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Kết quả của đồ án: - Thêm hiểu biết về Thương mại điện tử nói chung và các giải pháp Thanh toán điện tử nói riêng. - Có được các kinh nghiệm thực tế khi triển khai một hệ thống demo giải pháp thanh toán. - Cài đặt một website.
  • Nghiên cứu một số loại tấn công bản mã 

   Vũ, Thị Ngân (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Nghiên cứu một số loại tấn công bản mã, để biết được những điểm yếu cũng như những sơ hở của một số hệ mã hóa chúng ta sử dụng, mà theo đó kẻ thám mã có thể lợi dụng để “tấn công” vào các hệ mã hóa, biết được các thông ...
  • Lập lịch cho truyền thông trong mạng WSN 

   Trần, Thị Tính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Đồ án này tập trung vào các thủ tục điều khiển thâm nhập môi trường của mạng WSN và được chia làm 3 chương nội dung: • Chương 1: Tổng quan về mạng cảm biến không dây WSN, các ứng dụng của nó trong đời sống và một số chuẩn ...
  • Tìm hiểu phương pháp phân tích bảng theo cấu trúc T- RECS 

   Đoàn, Văn Hiếu (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Đồ án bao gồm 4 phần chủ yếu tập trung vào trình bày thuật toán nhận dạng bảng. Chương 1: trình bày ngắn gọn cấu trúc chung của một hệ phân tích tài liệu ảnh, sơ lược về nhận dạng ký tự quang học (OCR). Chương 2 đưa ra một ...
  • Tìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng trong đồ họa 3D 

   Đỗ, Thu Trang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Mục đích chính của đồ họa 3D là tạo ra và mô tả các đối tượng, các mô hình trong thế giới thật bằng máy tính sao cho càng giống với thật càng tốt. Việc nghiên cứu các phương pháp các kỹ thuật khác nhau của đồ họa 3D cũng ...
  • Nghiên cứu một số kỹ thuật ước lượng độ dài thông điệp giấu trên Bit có trong số thấp 

   Đỗ, Thị Nguyệt (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Nội dung của đề tài được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Một số kỹ thuật giấu tin trên miền LSB của ảnh. Chương 2: Một số kỹ thuật phát hiện và ước lượng thông điệp giấu trong ảnh. Chương 3: Kết quả thực nghiệm.
  • Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin trong ảnh 

   Đặng, Đức Hiệp (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Giấu thông tin là một kỹ thuật còn tương đối mới và đanh phát triển rất nhanh, thu hút được cả sự quan tâm của giới khoa học và giới công nghiệp và cũng còn nhiều thách thức. Nội dung của báo cáo này chủ yếu nghiên cứu về ...
  • Tìm hiểu kỹ thuật lập trình Game trên địa bàn điện thoại di động 

   Nguyễn, Thị Thuỳ Dương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Cùng với tốc độ phát triển đó là những tiến bộ vượt bậc về tốc độ xử lý. Nhờ đó lập trình các ứng dụng cho loại thiết bị này tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là các dịch vụ giá trị gia ...
  • Hệ thống quản lý cho thuê ô tô 

   Nguyễn, Thị Hồng Thắm (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Những năm gần đây, ở nước ta tin học đã ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Việc ứng dụng phần mềm quản lý trong các hệ thống thông tin đã trợ giúp rất nhiều cho các nhà quản lý.
  • Mạng cảm nhận không dây và định thời truyền không dây dữ liệu cho nút mạng Wsn 

   Vũ, Thị Phương Thảo (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Mạng cảm biến vô tuyến (WSN) có thể hiểu đơn giản là mạng liên kết các node với nhau bằng kết nối sóng vô tuyến (RF connection) trong đó các node mạng thường là các (thiết bị) đơn giản , nhỏ gọn, giá thành thấp.
  • Xây dựng chương trình Quản lý việc nhập xuất container tại bãi 

   Nguyễn, Anh Thư (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Hệ thống thông tin được đề cập đến trong đồ án này là hệ thống trợ giúp các hoạt động kinh doanh, hệ thống được ứng dụng thực tế trong công việc hỗ trợ quản lý việc nhập xuất continer tại bãi của công ty Đại lý vận tải ...
  • Tìm hiểu công nghệ thực tế ảo và ứng dụng 

   Vũ, Đức Phong (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Đồ án này gồm có phần mở đầu, kết luận và nội dung: Chương 1: Tổng quan về thực tại ảo. Chương 2: Ngôn ngữ VRML. Chương 3: Ứng dụng VRML trong việc xây dựng bảo tàng ảo.
  • Xây dựng chương trình quản lý nhận và trả hàng của công ty cổ phần dịch vụ đường sắt Hải Phòng 

   Nguyễn, Thị Hà (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Đồ án có kết quả sau: - Nắm bắt được quy trình nghiệp vụ công việc nhận và trả hàng tại công ty cổ phần dịch vụ đường sắt Hải Phòng. - Hiểu biết được phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc, từ đó đã áp dụng các hiểu ...
  • Lập trình ứng dụng trên Windows Mobile 

   Trần, Thị Thu Trang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   PDA là gì? PDA - Personal Digital Assistant – là thiết bị trợ giúp kỹ thuật số cá nhân, được xây dựng trên nền tảng là một máy tính cá nhân bỏ túi đầy đủ phần cứng và phần mềm dễ dàng sử dụng, khởi động ngay lập tức khi ...
  • Tìm Hiểu Giải Thuật Di Truyền Ứng Dụng Giải Bài Toán Lập Lịch 

   Hoàng, Chính Nghĩa (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Nội dung báo cáo gồm lời nói đầu và bốn chương chính: Chương 1- Tìm hiểu về bài toán lập lịch. Chương 2- Giải thuật di truyền. Chương 3- Ứng dụng giải thuật Di truyền vào bài toán sắp xếp thời khoá biểu. Chương 4- Thiếp ...
  • Tìm hiểu, nghiên cứu chuẩn chữ ký số Liên Bang Nga 

   Hoàng, Thị Trang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Chữ ký số đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch phát triển thương mại điện tử và Chính Phủ điện tử nói chung, trong đó có chữ ký số Liên Bang Nga nói riêng. chữ ký số Liên Bang Nga cung cấp một thuật toán mã hóa có ...
  • Tìm hiểu lập trình Socket TCP trong Java và ứng dụng truyền file qua mạng 

   Phạm, Hồng Thư (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Đề tài gồm phần mở đầu, bốn chương và kết luận. Chương 1: Trình bầy những kiến thức căn bản về mạng máy tính: định nghĩa, phân loại, các loại giao thức mạng, các mô hình hoạt động của mạng máy tính. Chương 2: Giới thiệu ...