Now showing items 21-40 of 3534

  • Marketing 

   Trần, Minh Đạo (Thống kê, 1999)
   Cung cấp những kiến thức cơ bản về Marketing, trang bị cho người nghiên cứu, thực hành marketing một vũ khí độc đáo để hiểu biết thị trường và nhu cầu của khách hàng. Ngoài những nguyên lý cơ bản, cuốn sách còn nêu lên ...
  • Kỹ Thuật Tưới Cho Một Số Cây Lương Thực Và Hoa Màu 

   Bùi, Hiếu, Lương Văn Hào (Nông Nghiệp, 2000)
   Kỹ thuật tới ngập cho lúa. Kỹ thuật tới rãnh cho ngô, khoai, đậu. .Kỹ thuật tới phun
  • Một Số Chủ Trương, Chính Sách Mới Về Nông Nghiệp, Lâm Nghiệp, Thủy Lợi, Thủy Sản Và Phát Triển Nông Thôn 

   Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn (Nông Nghiệp, 2000)
   Danh mục các văn bản về chủ trương, chính sách mới về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triẻn nông thôn.
  • Cơ học kết cấu 

   Lều, Thọ Trình (Khoa học và Kỹ thuật, 2000)
   Phân tích cấu tạo hình học của các hệ phẳng. Cách xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động và di động. Cách xác định chuyển vị trong hệ thanh phẳng đàn hồi tuyến tính.
  • Giáo trình lập và quản lý các dự án đầu tư 

   Nguyễn, Bạch Nguyệt (Thống kê, 2000)
   Sách có 8 chương nói về các vấn đề sau: Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu. Những vấn đề lý luận chung về đâf tư và quản lý dự án. Trình tự nghiên cứu của dự án. Nghiên cứu các khía cạnh kinh tế - xã hội thị trường.
  • Tổ chức thi công 

   Nguyễn, Đình Hiện (Xây dựng, 2000)
   Giới thiệu những khái niệm cơ bản của công tác thiết kế, tổ chức, thi công... Các phương pháp lập tiến độ thi công, các điều kiện cần tổ chức cho công trường để có được một mặt bằng thi công tốt có hiệu quả.
  • Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải. Tập 1: Ô nhiễm không khí và tính toán khuyếch tán chất ô nhiễm 

   Trần, Ngọc Trấn (Khoa học kỹ thuật, 2000)
   Các vấn đề về nguồn gốc ô nhiễm không khí, tác hại của các chất ô nhiễm, khuếch tán chất ô nhiễm trong khí quyển và công nghệ xử lý bụi và khí độc hại trong khí thải công nghiệp.
  • Kỷ Yếu Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ Môi Trường Vùng Nam Trung Bộ Và Tây Nguyên Lần Thứ VI 

   Bộ Khoa Học, Công Nghệ Và Môi Trường (Đà Nẵng, 2001)
   Tổ chức và quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và môi trờng. Kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. áp dụng tiến bộ kỹ thuật.
  • Chữa Bệnh Bằng Rau, Củ, Quả Và Động Vật 

   Minh Hạnh (Văn Hóa Thông Tin, 2001)
   Bài thuốc. Công dụng.
  • Chữa Bệnh Bằng Rau, Củ, Quả Và Động Vật 

   Minh Hạnh (Văn Hóa Thông Tin, 2001)
   Bài thuốc. Công dụng.
  • Chữa Bệnh Bằng Rau Củ Quả Và Động Vật 

   Minh Hạnh (Văn Hóa Thông Tin, 2001)
   Bài thuốc. Công dụng.
  • Chữa Bệnh Bằng Các Loại Quả: Quả Ớt 

   Minh Hạnh (Văn Hóa Thông Tin, 2001)
   Bài thuốc. Công dụng.
  • Chữa bệnh từ rau củ quả và động vật 

   Minh Hạnh (Văn Hóa Thông Tin, 2001)
   Bài thuốc. Công dụng.
  • Chữa Bệnh Từ Động Vật: Con Nhím 

   Minh Hạnh (Văn Hóa Thông Tin, 2001)
   Bài thuốc. Công dụng.
  • Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử 

   Vũ, Quý Điềm; Phạm, Văn Tuân; Đỗ, Lê Phú (Khoa học và kỹ thuật, 2001)
   Giới thiệu chung về kỹ thuật đo lường điện tử. Trình bày những nguyên tắc và các khả năng của các thiết bị đo có bộ vi xử lý và các nguyên tắc trên bình diện rộng cả về đối tượng đo, môi trường và điều kiện đo cũng như dải ...
  • Bài tập hình học hoạ hình 

   Nguyễn, Quang Cự; Nguyễn, Mạnh Dũng; Vũ, Hoàng Thái (Giáo dục, 2001)
   Gồm những bài tập, bài giải của phần phép chiếu. Phương pháp hai hình chiếu thẳng góc và phân hình chiếu trục.
  • Cơ học kết cấu. Tập 2: Hệ siêu tĩnh 

   Lều, Thọ Trình (Khoa học và kỹ thuật, 2001)
   Phương pháp lực và cách tính hệ phẳng siêu tĩnh, phương pháp chuyển vị và cách tính hệ phẳng siêu động, phương pháp hỗn hợp và phương pháp liên hợp, phương pháp phân phối mômen, phương pháp động học.
  • Truyền động điện 

   Bùi, Quốc Khánh; Nguyễn, Văn Liễu; Nguyễn, Thị Hiền (Khoa học kỹ thuật, 2001)
   Trình bày những kiến thức cơ bản về hệ truyền động điện hiện đại, bao gồm việc phân tích các đặc tính của các hệ truyền động điện có bộ biến đổi điện tử công suất, nghiên cứu các cấu trúc điều khiển mới của các hệ truyền ...
  • Kỹ thuật môi trường 

   Hoàng, Kim Cơ; Trần, Hữu Uyển; Lương, Đức Phẩm (Khoa học và kỹ thuật, 2001)
   Trình bày kỹ thuật để xử lý nước thải làm cho môi trường trong sạch. Đề cập đến 3 vấn đề : xử lý khí bụi theo phương pháp cơ học và hóa học, nước và môi trường, xử lý chất thải rắn hữu cơ. Trong đó trình bày từng phương ...
  • Tuyển Tập Các Công Trình Nghiên Cứu, Ứng Dụng Khoa Học, Công Nghệ Và Môi Trường Tỉnh Long An Giai Đoạn 1990-1999 

   Sở Khoa Học, Công Nghệ Và Môi Trường Long An (Long An, 2001)
   Kết quả nghiên cứu của các công trình về tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ, áp dung tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ.