Recent Submissions

 • Tài liệu những điều cần biết về nghề Công nghệ thông tin 

  Bộ Thông tin và Truyền thông (Thông tin và Truyền thông, 2019)
  Nhân lực luôn là bài toán “đau đầu”, là nút “thắt cổ chai” của ngành CNTT trong rất nhiều năm nay. Ngành CNTT Việt Nam sẽ phát triển tốt hơn, nếu bài toán cung cầu nhân lực được giải quyết, cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Đã ...
 • Nội dung, trình tự giám sát và nghiệm thu lắp đặt thiết bị 

  Lê, Văn Thịnh (2002)
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. 1. Nguyên tắc giám sát và nghiệm thu lắp đặt thiết bị 2. Các yêu cầu của công tác lắp đặt máy móc thiết bị 3. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong công tác nghiệm thu lắp đặt thiết bị 4. ...
 • Design of Pile Foundations 

  Herndon, Robert L. (1991)
  This manual provides information, foundation exploration and testing procedures, load test methods, analysis techniques, allowable criteria, design procedures, and construction consideration for the selection, design, and ...
 • Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị trong công trình dân dụng 

  Lê, Kiều (Đại học Kiến trúc Hà nội, 2008)
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Bài giảng giám sát thi công và nghiệm thu thiết bị lắp đặt trong công trình dân dụng của PGS Lê Kiều đưa ra những vấn đề chung về vai trò ngày càng quan trọng của trang bị tiện nghi trong công trình ...
 • Giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê tông cốt thép 

  Lê, Kiều (Đại học Kiến trúc Hà nội, 2003)
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Không phải nhà đầu tư nào cũng am tường về quá trình sản xuất xây dựng cơ bản. Giám sát thi công và nghiệm thu các công tác bê tông cốt thép trong công trình dân dụng và công nghiệp cung cấp kiến ...
 • Kỹ sư tư vấn giám sát xây dựng 

  Lê, Văn Thịnh (2003)
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. 1. Quá trình hình thành nghề tư vấn II. Kỹ sư tư vấn xây dựng và các tổ chức tư vấn xây dựng III. Nội dung công tác tư vấn IV. Giám sát xây dựng V. Yêu cầu của giám sát xây dựng .. XII. Nguyên tắc ...
 • Những yêu cầu mới về quản lý chất lượng công trình xây dựng hướng tới hội nhập quốc tế 

  Lê, Văn Thịnh (2002)
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. 1. Lời nói đầu. 2. Tiếp cận để hội nhập quốc tế trong lĩnh vực QLCLCTXD. 3. Thực trạng công tác QLCLCTXD ở Việt Nam. 4. Những nội dung đổi mới công nghệ QLCLCTXD. 5. Nghề tư vấn giám sát và đạo đức ...
 • Những điểm mới trong quy chế đổi mới đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo nghị định 07/2003/NĐ-CP 

  Lê, Văn Thịnh (2003)
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo NĐ 52/1999/NĐ-CP và Nghị định 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ. 1 . Các quyết định đầu tư dự án của tất cả các ...
 • Công nghệ vật liệu 

  Nguồn sưu tầm
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Tương lai tươi sáng cho màn hình OLED. Vật liệu ZIFs và những triển vọng ứng dụng trong tương lai. Tảo cát được chuyển thành phần tử Silic cảm biến. Từ túi nhựa tới tà vẹt đường sắt. Một hợp kim mới ...
 • Công tác thi công nền móng 

  Nguyễn, Bá Kế (2009)
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. 1. Nguyên tắc chung trong giám sát 2. Nền móng tự nhiên 3. Nền cần gia cố 4. Thi công móng cọc 4.1. Cọc chế tạo sẵn 4.2. Cọc khoan nhồi 5. Thi công hố đào.
 • Soạn thảo hợp đồng giao nhận thầu xây dựng 

  Lê, Văn Thịnh (2003)
  Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật ...
 • Điện tử công suất: Lý thuyết - Thiết kế - Ứng dụng 

  Lê, Văn Doanh; Nguyễn, Thế Công; Trần, Văn Thịnh (Khoa học và kỹ thuật, 2004)
  Đại cương về điện tử công suất. Điốt công suất, Tiristo, GTO và Triac, bộ chỉnh lưu Điôt, thiết kế bộ chỉnh lưu, bộ biến tần, điều khiển các bộ biến đổi.
 • Bài tập kiểm toán 

  Trường đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh (Lao đông xã hội, 2006)
  Gồm các câu hỏi bài tập về tổng quan kiểm toán, các thủ tục, phương pháp, kĩ thuật nghiệp vụ áp dụng trong kiểm toán. Một số đề thi mẫu và bài giải.
 • Kế toán thương mại dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu 

  Phan, Đức Dũng (Thống kê, 2008)
  Trình bày những kiến thức cơ bản về kế toán trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, kinh doanh xuất khẩu: kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản phải thu, kế toán các khoản ứng trước, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản ...
 • Bài tập và bài giải kế toán tài chính 

  Phan, Đức Dũng (Thống kê, 2007)
  Cuốn sách gồm 22 chương bố cục theo 3 nội dung chính: Phần lý thuyết, phần bài tập ứng dụng, phần bài tập tự giải. Nội dung bao gồm: Kế toán doanh nghiệp, kế toán vốn bằng tiền, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố ...
 • Chế độ kế toán doanh nghiệp- Quyển 2: Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán, sơ đồ kế toán chủ yếu 

  Bộ Tài chính (Giao thông vận tải, 2010)
  Hệ thống báo cáo tài chính các qui định chung, danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính, nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính. Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp. Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán.
 • Chế độ kế toán doanh nghiệp - Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán 

  Bộ Tài chính (Giao thông vận tải, 2010)
  Giới thiệu về hệ thống tài khoản kế toán bao gồm: các quy định chung, danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp, giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán.
 • Truyền động điện 

  Bùi, Quốc Khánh; Nguyễn, Văn Liễu; Nguyễn, Thị Hiền (Khoa học kỹ thuật, 2001)
  Trình bày những kiến thức cơ bản về hệ truyền động điện hiện đại, bao gồm việc phân tích các đặc tính của các hệ truyền động điện có bộ biến đổi điện tử công suất, nghiên cứu các cấu trúc điều khiển mới của các hệ truyền ...
 • Trang bị điện - điện tử máy gia công kim loại 

  Nguyễn, Mạnh Tiến; Vũ, Quang Hồi (Giáo dục, 2002)
  Nội dung cuốn sách chia làm 2 phần: Trang bị điện - Điện tử máy cắt gọt kim loại như tiện, bào giường, doa, mài máy cắt gọt kim loại với điều khiển chương trình số. Phần 2 gồm các máy gia công kim loại bằng áp lực như máy ...
 • Sức bền vật liệu: Sách tham khảo 

  Lê, Ngọc Hồng (Khoa học kỹ thuật, 1998)
  Khái niệm cơ bản về sức bền vật liệu. Phân tích nội lực và biến dạng, điều kiện bền, điều kiện cứng của thanh chịu các ứng lực đơn giản và tổ hợp các ứng lực: kéo (nén), xoắn, cắt, uốn. Khái niệm về trạng thái ứng suất. ...

View more