Now showing items 2792-2811 of 3534

  • Sinh Thái Vật Nuôi Và Ứng Dụng Trong Chăn Nuôi Gia Súc, Gia Cầm 

   Phạm, Sĩ Tiệp; Nguyễn, Đăng Vang (Lao Động-Xã Hội, 2007)
   Khái niệm về sinh thái học. Ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái môi trường đến vật nuôi. Ảnh hưởng của ngoại cảnh đến vật nuôi. Mối quan hệ tương hỗ giữa môi trường với cơ thể vật nuôi. Hệ sinh thái vườn ao chuồng-VAC.
  • Sinh Vật Hại Nông Sản Trong Kho Và Cách Phòng Chống 

   Chu, Thị Thơm (Lao Động, 2006)
   Các loại côn trùng hại nông sản trong kho. Chuột hại trong kho. Phòng trừ sinh vật hại nông sản trong kho.
  • Soạn thảo hợp đồng giao nhận thầu xây dựng 

   Lê, Văn Thịnh (2003)
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật ...
  • Sốt Rét Ác Tính Ở Việt Nam 

   Bùi, Đại (Y Học, 2003)
   Tiên lượng, chẩn đoán, điều trị, phòng ngừa.
  • Sổ Tay Cán Bộ Thú Y Cơ Sở 

   Cục Thú Y Lai Châu (Nông Nghiệp, 2007)
   Chuẩn đoán bệnh gia súc. Dược thú y. Bệnh truyền nhiễm. Bệnh ký sinh trùng. Bệnh nội sản khoa. Bệnh ngoại khoa.
  • Sổ Tay Cán Bộ Địa Chính 

   Hội Luật Gia Việt Nam (Tài Chính, 2008)
   Nhiệm vụ của cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn. Quản lý nhà nước về đất đai. Thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính. Trình tự, nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
  • Sổ tay chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng 

   Lê, Hồng Mận; Bùi, Đức Lũng (Nông Nghiệp, 2007)
   Hướng dẫn kỹ thuật nuôi ngan.
  • Sổ Tay Chăn Nuôi Vịt, Ngan, Ngỗng 

   Lê, Hồng Mận; Bùi, Đức Lũng (Nông Nghiệp, 2007)
   Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc, phòng trị bệnh cho vịt, ngan, ngỗng.
  • Sổ Tay Chế Tạo Máy 

   Trần, Thế San; Nguyễn, Ngọc Phương (Đà Nẵng, 2009)
   Sổ tay chế tạo máy.
  • Sổ Tay Chuyên Khoa Thần Kinh 

   Tôn, Thất Thiệu Ân, Trần Tố Lan (Y Học, 2010)
   Tiếp cận bệnh thần kinh. Những biểu hiện chủ yếu của bệnh thần kinh. Tăng trưởng và phát triển hệ thần kinh và thần kinh học tuổi già. Các nhóm bệnh thần kinh chủ yếu. Các bệnh dây thần kinh ngoại vi và cơ. Những rối loạn ...
  • Sổ Tay Công Nghệ Chế Tạo Máy. Tập 1 

   Nguyễn, Đắc Lộc (Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2008)
   Thiết kế các quy trình công nghệ và các nguyên công trong chế tạo máy. Dung sai và lắp ghép. Chọn phôi và xác định lượng dư gia công. Dụng cụ cắt.
  • Sổ Tay Công Nghệ Chế Tạo Máy. Tập 2 

   Nguyễn, Đắc Lộc (Khoa Học Kỹ Thuật, 2008)
   Chế độ cắt. Gia công tinh các bề mặt bằng biến dạng dẻo. Gia công các chi tiết cơ khí trên máy NC, CNC và sử dụng rôbốt công nghiệp trong hệ thông gia công linh hoạt FMS. Đồ gá trên máy công cụ.
  • Sổ Tay Công Nghệ Chế Tạo Máy. Tập 3 

   Nguyễn, Đắc Lộc (Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2008)
   Gia công kim loại. Công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí. Kiểm tra - đo lường. Tính toán kinh tế cho các phương án công nghệ.
  • Sổ Tay Công Tác Giống Lợn 

   Trương, Lăng (Đà Nẵng, 2007)
   Nội dung công tác giống lợn trong trại giống. Những tính toán của người làm và theo dõi giống lợn.
  • Sổ Tay Công Trình Sư Thi Công Kiến Trúc 

   Giang, Chính Vinh (Xây Dựng, 2010)
   Sổ Tay Công Trình Sư Thi Công Kiến Trúc.
  • Sổ Tay Dung Sai Lắp Ghép 

   Ninh, Đức Tốn (Giáo dục, 2010)
   Dung Sai Lắp Ghép Bề Mặt Trơn.
  • Sổ Tay Dung Sai Lắp Ghép 

   Ninh, Đức Tốn (Giáo dục, 2006)
   Giới thiệu các thông số kích thước cơ bản dung sai kích thước, hình dạng, nhám bề mặt; hệ thống lắp ghép của các mối ghép thông dụng như trụ trơn, ổ lăn, then hoa, ren... theo tiêu chuẩn Nhà nước Việt Nam dựa trên tiêu chuẩn ISO.
  • Sổ Tay Dụng Cụ Cắt Và Dụng Cụ Phụ 

   Trần, Văn Địch (Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2009)
   Vật liệu chế tạo dụng cụ cắt. Các loại dụng cụ cắt. Dụng cụ phụ. Công nghệ chế tạo dụng cụ cắt. Dụng cụ cắt tổ hợp.
  • Sổ Tay Hàn 

   Hoàng, Tùng (Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2008)
   Bàn về kỹ thuật hàn. Vật liệu hàn. Thiết bị và công nghệ hàn. Ứng suất và biến dạng hàn. Kiểm tra chất lượng hàn. Kỹ thuật an toàn trong hàn. Định mức tiêu hao vật liệu hàn. Tính toán và xác định tiêu hao năng lượng điện.
  • Sổ Tay Hàng Hải. Tập 1 

   Tiếu, Văn Kinh (Giao Thông Vận Tải, 2011)
   Hàng hải cơ bản. Ấn phẩm hàng hải, hải trình, tiêu hàng hải. Mã hiệu quốc tế, quy tắc tránh va và trực ca. Thiết bị thông tin và thiết bị hàng hải.