Now showing items 2695-2714 of 3534

  • Quang Kỹ Thuật 

   Trần, Định Tường; Hoàng, Hồng Hải (Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2006)
   Vật liệu quang. Thấu kính và hệ thấu kính. Gương phẳng và hệ gương phẳng. Lăng kính và hệ lăng kính. Vòng chắn trong hệ quang. Mắt-một dụng cụ quang học hoàn thiện. Quang sai. Tính thiết kế các hệ quang cơ bản. Giao thoa ...
  • Quang Phổ Thực Nghiệm 

   Nguyễn, Thế Bình (Giáo Dục, 2007)
   Cấu trúc phổ phân tử. Nguồn sáng. Các linh kiện quang học. Máy quang phổ. Hệ thu bức xạ trong quang phổ. Kỹ thuật đo quang điện.
  • Quà Tặng Mạnh Khỏe Và Sống Lâu 

   Trần, Doãn Hoài (Hà Nội, 2011)
   Bí Quyết Mạnh Khỏe Sống Lâu.
  • Quà Tặng Mạnh Khỏe Và Sống Lâu 

   Trần, Doãn Hoài (Hà Nội, 2008)
   Phương pháp luyện tập vẩy tay đạt ma dịch cân kinh. Tháp dinh dưỡng cân đối. Trà xanh. Ba cách thư giãn. Tỏi vị thần dược. Trị huyết áp cao bằng tỏi và đậu trắng. Nếp nghĩ và cách làm đúng của người Nhật. Chuối tiêu chữa ...
  • Quà Tặng Mạnh Khỏe Và Sống Lâu Nhân Họp Mặt Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Trung Đoàn 576 Binh Đoàn 11 

   Nguyễn, Quốc Thiện (Hà Nội, 2010)
   Các bài thuốc cỏ truyền dân gian thế giới.
  • Quà tặng mạnh khỏe và sống lâu nhân họp mặt kỷ niệm 35 năm thành lập trung đoàn 576 binh đoàn 11 

   Đỗ, Hồng Ngọc (Hà Nội, 2011)
   Mấy bài thuốc dân gian của người Vermont.
  • Quá Trình Và Thiết Bị Truyền Nhiệt 

   Lý, Ngọc Minh (Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2007)
   Dấn nhiệt. Trao đổi nhiệt đối lưu. Trao đổi nhiệt bức xạ. Truyền nhiệt. Thiết bị trao đổi nhiệt. Đun nóng-làm nguội. Bốc hơi-ngưng tụ. Kỹ thuật lạnh. Kỹ thuật điều hòa không khí. Lò hơi-lò đốt. Câu hỏi trắc nghiệm. Bài tập.
  • Quản Lý Cháy Rừng Ở Việt Nam 

   Phạm, Ngọc Hưng (Nghệ An, 2005)
   Khái quát về rừng Việt Nam. Ảnh hưởng của cháy rừng đối với bảo tồn sinh học và đời sống các cộng đồng dân cư. Các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Giái pháp quản lý cháy rừng ở Việt Nam.
  • Quản Lý Công Nghệ Cho Doanh Nghiệp 

   Nguyễn, Sĩ Lộc (Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2007)
   Những vấn đề cơ bản về quản lý công nghệ: các kiến thức cơ bản, quản lý công nghệ. Quản lý công nghệ tại các doanh nghiệp: công nghệ và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, quản lý công nghệ trong doanh nghiệp và các công ...
  • Quản Lý Công Nghệ Cho Doanh Nghiệp 

   Nguyễn, Sĩ Lộc (Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2011)
   Quản lý, chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp.
  • Quản Lý Công Nghệ Trong Nền Kinh Tế Tri Thức 

   Đặng, Nguyên; Thu Hà (Hà Nội, 2007)
   Công nghệ là . Hoạt động sản xuất và công nghệ tự động. Bí quyết độc quyền sở hữu trí tuệ và nghiên cứu triển khai: Nguồn gốc của cuộc cách mạng công nghiệp khoa học. Phát triển sản xuất và sự tin cậy của khách hàng.
  • Quản Lý Công Việc Văn Phòng - Nàng Dâu Tạo Tiếng Thơm Cho Doanh Nghiệp 

   Unknown author (Nxb. Trẻ, 2007)
   Vai trò của văn phòng và việc hoạch định văn phòng. Quản lý cơ sở vật chất của văn phòng. Quản lý thông tin.
  • Quản Lý Dự Án Công Trình Xây Dựng 

   Viện Nghiên Cứu Và Đào Tạo Về Quản Lý (Lao Động-Xã Hội, 2007)
   Quản lý dự án công trình xây dựng và giám đốc dự án. Giám đốc thi công công trình. Quản lý kế hoạch dự án thi công. Quản lý chất lượng dự án thi công. Quản lý sản xuất dự án. Giai đoạn thực thi dự án. Nghiệm thu hoàn công trình.
  • Quản Lý Sản Xuất Và Tác Nghiệp 

   Nguyễn, Văn Nghiến (Giáo Dục, 2008)
   Khái quát về sản xuất và quản lý sản xuất. Phân loại sản xuất. Hệ thống sản xuất. Quản lý năng lực sản xuất và hoạch định chương trình sản xuất. Dự báo mức bán sản phẩm. Quản lý dự trữ. Kế hoạc tác nghiệp sản xuất.
  • Quản Lý Tổng Hợp Dịch Hại Trên Rau Họ Hoa Thập Tự 

   Nguyễn, Trường Thành (Lao Động-Xã Hội, 2005)
   Quản lý tổng hợp dịch hại. Các dịch hại chính trong sản xuất rau họ hoa thập tự và thiên địch của chúng. Các biện pháp IPM. Một số thuốc trừ sâu, trừ bệnh hại rau họ hoa thập tự.
  • Quản Lý Và Sử Dụng Nước Trong Nông Nghiệp 

   Chu, Thị Thơm (Lao Động, 2007)
   Khái quát trung về tài nguyên nước. Nhu cầu và chế độ nước đối với cây trồng. Phân bón và tưới nước. Các chỉ tiêu và yêu cầu cơ bản của việc tưới nước. Kỹ thuật tưới phun mưa. Các giải pháp giảm mức nước. Một số biện pháp ...
  • Quản Lý Và Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động Của Phòng Thí Nghiệm Quốc Gia Mỹ: Kinh Nghiệm Của Phòng Thí Nghiệm Ames 

   Trung Tâm Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Quốc Gia. (2008)
   Khái quả về hệ thống các phòng thí nghiệm quốc gia thuộc bộ năng lượng. Một số vấn đề quản lý phòng thí nghiệm. Đánh giá hiệu quả hoạt động của phòng thí nghiệm quốc gia.
  • Quản Lý Vì Tương Lai Những Năm 1990 Và Sau Đó. Tập 1 

   Drucker, Peter F. (Hà Nội, 2010)
   Những vấn đề kinh tế. Con người. Quản lý.
  • Quản Lý Vì Tương Lai Những Năm 1990 Và Sau Đó. Tập 2 

   Drucker, Peter F. (Hà Nội, 2010)
   Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Quản lý vì tương lai những năm 1990 và sau đó (Tập 2)", phần 2 trình bày các nội dung của phần "Tổ chức" bao gồm: Quản trị của các công ty, bốn bài học tiếp thị cho tương lai, công ...
  • Quản Lý Y Tế 

   Dương, Huy Liệu; Trương, Việt Dũng (Y Học, 2007)
   Chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2001-2010. Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân Việt Nam. Xây dựng chính sách y tế công cộng. Đánh giá, phân tích và điều chỉnh chính sách y tế công cộng. Tổ chức ...