Now showing items 1358-1377 of 3534

  • Hành Trình Than Việt Nam Niềm Tự Hào Của Người Thợ Mỏ Kỷ Niệm 70 Năm Truyền Thống Ngành Than 1936-2006 

   Đoàn, Mạnh Phương (Thông Tấn, 2011)
   Hành trình than việt nam niềm tự hào của người thợ mỏ kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành than 1936-2006.
  • Hành, Gừng, Tỏi Gừng: 700 Bài thuốc trị bệnh 

   Ngọc Minh (Thanh Hóa, 2007)
   Giới thiệu bài thuốc: chủ trị, thành phần, cách dùng.
  • Hành, Gừng, Tỏi Gừng: 700 Bài thuốc trị bệnh 

   Ngọc Minh (Thanh Hóa, 2003)
   Giới thiệu bài thuốc: chủ trị, thành phần, cách dùng.
  • Hành, Tỏi, Gừng: 700 Bài Thuốc Trị Bệnh. 

   Ngọc Minh (Thanh Hóa, 2007)
   Các bài thuốc chữa bệnh bằng hành, gừng tỏi: chữa nội khoa, chữa bệnh truyền nhiếm và bệnh ký sinh trùng, chữa bệnh phụ nữ, bệnh tiêu hóa, tiết niệu, bệnh thần kinh, tuần Hoàn, bệnh trẻ em.
  • Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh. Tập 1 

   Lê, Hữu Trác (Y Học, 2007)
   Y huấn cách ngôn. Y nghiệp thần chương. Y lý thâu nhàn. Nội kinh yếu chỉ. Vận khí bí điển. Y gia quan niệm. Y hải cầu nguyện. Châu ngọc cách ngôn. Khôn hó tía chân. Đạo lưu dư vận. Y trung quan niệm. Bách bệnh cơ yếu. Ma ...
  • Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh. Tập 3 

   Lê, Hữu Trác (Y Học, 2007)
   Tâm đắc thần phương. Y phương hải hội. Mộng trung giác đậu. Vệ sinh yếu quyết. Lĩnh nam bản thảo. Hành giản trân nhu. Âu ấu tu tri. Thượng kinh ký sự.
  • Hạt Điều Sản Xuất Và Chế Biến 

   Phạm, Đình Thanh (Nông Nghiệp, 2005)
   Sản xuất hạt điều. Đặc điểm thực vật học cây điều. Yêu cầu sinh thái chủ yếu của cây điều. Các giống điều và phương pháp nhân giống. Sâu bệnh hại điều và cách phòng trừ. Kỹ thuật canh tác điều. Công nghệ, thiết bị, dây ...
  • Hệ Quản Trị Môi Trường Iso 14001 - Lý Thuyết Và Thực Tiễn 

   Lê, Huy Bá (Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2007)
   Hội nhập quốc tế, phát triển cần tiến hành ISO 14000. Giới thiệu hệ quản trị môi trường ISO 14000-LCA. ISO 14001 -đăng ký và chứng nhận-quan điẻm của người đánh giá. Sự thành công và thất bại thực hiện ISO 14001 của chính ...
  • Hệ Sinh Thái Gò Đồi Các Tỉnh Bắc Trung Bộ 

   Trần, Đình Lý (Viện Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam, 2006)
   Cơ sở lý luận và một số khái niệm cơ bản về sinh thái học và hệ sinh thái. Đặc điểm tự nhiêm và con người vùng gò đồi 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. Các quần hệ hay kiểu thảm thực vật chính ở gò đồi Bắc Trng Bộ. Vấn đề đất trồng đồi ...
  • Hệ Thống Kênh Tưới - Tiêu Chuẩn Thiết Kế 

   Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn (Hà Nội, 2005)
   Tiêu chuẩn thủy lợi.
  • Hệ Thống Nhiệt Và Điều Hòa Trên Xe Hơi Đời Mới 

   Trần, Thế San; Trần, Duy Nam (Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2002)
   Nguyên lý vận hành cơ bản hệ thống điều hòa không khí. Các bộ phận của hệ thống nhiệt và điều hòa không khí cơ bản. Hệ thống điều hòa khống khí trên xe hơi. Công cụ chẩn đoán và bảo dưỡng. Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống ...
  • Hệ Thống Ống Nước: Lắp Đặt, Sửa Chữa, Bảo Trì Ống Nước 

   Sunset (Đà Nẵng, 2005)
   Lắp đặt, sửa chữa, bảo tŕ hệ thống ống nước, tưới tiêu, đường ống ngầm, chữa vòi phun.
  • Hệ thống thông tin quang: Tập 1 

   Vũ, Văn San (Bưu điện, 2008)
   Tập 1 của cuốn sách bao gồm các chương từ chương 1 đến chương 6, giới thiệu cụ thể về lịch sử ra đời của thông tin quang, quá trình phát triển hệ thống thông tin quang, các thành phần chính của hệ thống thông tin quang.
  • Hệ thống thông tin quang: Tập 2 

   Vũ, Văn San (Bưu điện, 2008)
   Tập 2 của cuốn sách gồm các chương từ chương 7 đến chương 11 giới thiệu về hệ thống thông tin quang nhiều kênh, khuếch đại sợi quang pha tạp Erbium, kỹ thuật bù tán sắc và mạng thông tin quang. Phần cuối có chương hệ thống ...
  • Hệ thống thông tin sợi quang: Sách tham khảo 

   Phùng, Văn Vận (Khoa học kỹ thuật, 2002)
   Trình bày tổng quan về thông tin sợi quang, truyền sóng trong môi trường sợi quang, nguyên nhân gây suy hao tín hiệu và méo, thiết kế một tuyến thông tin sợi quang, laser và bộ khuyếch đại quang, các bộ tách sóng quang, ...
  • Hệ Thống Điều Khiển Số Trong Công Nghiệp 

   Bùi, Quý Lực (Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2008)
   Lịch sử phát triển, hiệu quả kinh tế máy công cụ CNC dùng trong công nghiệp. Những định nghĩa cơ bản và phân loại hệ thống điều khiển máy công cụ NC-CNC. Phần cứng và phần mềm điểu khiển máy công cụ điều khiển số CNC.
  • Hệ Thống Điều Khiển Và Giám Sát Động Cơ Xe Hơi Đời Mới 

   Trần, Thế San (Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2009)
   Phân phối nhiên liệu. Máy tính và prom trên xe hơi. Cảm biến. Bộ tác động và hệ thống tác động. Công suất động cơ và hệ thống er. Tái chuẩn hóa ecu đã lập trình tại nơi sản xuất. Các bộ phận và máy tính phụ trợ.
  • Hiệu Quả Kinh Tế Từ Trồng Rừng 

   Tủ Sách Kiến Thức Gia Đình (Văn Hóa Thông Tin, 2010)
   Trồng cây lấy gỗ, trồng cây dưới tán rừng.
  • HIV/AIDS Đại Dịch Toàn Cầu 

   Thu Hòa (Lao Động, 2004)
   Kiến thức về HIV, AIDS, SIDA. Cách phòng chống và chăm sóc người bệnh.
  • Hình Ảnh Sọ Não X Quang Cắt Lớp Điện Toán Cộng Hưởng Từ 

   Clarisse, J.; Nguyễn, Thi Hùng; Phạm, Ngọc Hoa (Y Học, 2009)
   Hình ảnh sọ não X quang cắt lớp điện toán cộng hưởng từ.