Now showing items 1-20 of 828

  • Ba phút đầu tiên - Một cách nhìn hiện đại về nguồn gốc vũ trụ 

   Weinberg, Steven (Khoa học và Kỹ thuật, 1976)
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Cuốn sách này nói về những phút đầu tiên của sự hình thành vũ trụ, theo thuyết vũ trụ học hiện đại nhất gọi là thuyết “mô hình chuẩn”. Nó xuất phát từ thuyết “Vụ nổ lớn” của các nhà bác học Lemaitre ...
  • Từ điển Toán học Anh - Việt 

   Lê, văn Thiêm (Khoa học và Kỹ thuật, 1976)
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Từ điển Toán học Anh - Việt. Khoảng 17.000 từ. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
  • Đời sống các loài chim 

   Võ, Quý (Khoa học và Kỹ thuật, 1978)
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Đời sống của các loài chim luôn luôn gần gũi với chúng ta, gợi lên trong chúng ta tình yêu cuộc sống, hơn nữa trong đời sống của các loài chim lại có nhiều điều lý thú, kỳ lạ hình như vượt cả ra ...
  • Econonics in One Lesson: The Shortest and Surest Way to Understand Bassic Economics 

   Hazlitt, Henry (Crown Publishers, 1979)
   This book is an analysis of economic fallacies that are at last so prevalent that they have almost become a neworthodoxy. The one thing that has prevented this has been their own self-contradictions, which have scattered ...
  • Những điều kỳ lạ trong thế giới vi sinh vật 

   Vũ, Kim Dũng (Nxb. Thanh niên, 1984)
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Trong cuốn sách này, tác giả sẽ dẫn các bạn trẻ cùng thực hiện một cuộchành trình đầy lý thú vào thế giới kỳ lạ của các sinh vật không nhìn thấy. Các bạn không chỉ biết rõ hình dáng muôn hình muôn ...
  • Bên cạnh điều bí ẩn 

   Mezenxep, Vladimir (Khoa học và Kỹ thuật, 1987)
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Tự nhiên sống động không chỉ làm chúng ta ngạc nhiên trước sự đa dạng muôn vẻ, mà nhiều khi khiến ta phải bối rối trướcnhững hiện tượng kỳ lạ của nó. Ảo ảnh và linh hồn, đất trượt và mưa “máu”, tiềm ...
  • Bàn tay ánh sáng: Sách hướng dẫn chữa trị qua trường năng lượng của con người 

   Brennan, Barbara (Bantam, 1988)
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Cuốn sách tập trung vào nghệ thuật chữa bệnh thông qua những phương pháp vật lý và siêu hình. Cuốn sách mở ra những phạm vi mới để hiểu được tính đồng nhất tâm thể mà lần đầu tiên Wilhelm Reich, ...
  • Kể chuyện về kim loại 

   Venetxki, X.I. (Khoa học và Kỹ thuật, 1989)
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Tác giả của cuốn sách này là X.I. Venetxki. Qua mỗi chương, với vô số các mẩu chuyện lý thú, và gần gũi với thực tế, tác giả kể cho chúng ta nghe bằng cách nào người ta tìm ra các kim loại, đã kỳ ...
  • Cơ học. Tập 1: Tĩnh học và động học 

   Đỗ, Sanh (Giáo dục, 1997)
   Phần tĩnh học trình bày các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề, hệ lực không gian, ma sát, trọng tâm. Phần động học trình bày động học điểm, chuyển động cơ bản của vật rắn, hợp chuyển độngđiểm, chuyển động song phẳng của vật rắn.
  • Ôn thi học kì và thi vào giai đoạn 2. Tập 2: Môn toán cao cấp 

   Lê, Ngọc Lăng (Giáo dục, 1997)
   Sách gồm các bài giải mẫu, các bài tập ra thêm có đáp số và hướng dẫn, các đề kiểm tra cuối chương để sinh viên tham khảo.
  • Ôn thi học kì và thi vào giai đoạn 2. Tập 1: Môn toán cao cấp 

   Lê, Ngọc Lăng (Giáo dục, 1997)
   Sách gồm các bài giải mẫu, các bài tập ra thêm có đáp số và hướng dẫn, các đề kiểm tra cuối chương để sinh viên tham khảo.
  • Sinh học đại cương. Tập 2: Sinh học cơ thể thực vật 

   Hoàng, Đức Cự (Đại học Quốc gia, 1998)
   Sách trình bày sự phát triển của cấu trúc cơ thể thực vật, sự thích nghi của rễ và lá, phản ứng của thực vật và tác động của hoocmôn thực vật , sự phát triển của thực vật và sự sinh sản của thực vật có hoa.
  • Giáo trình hoá keo 

   Nguyễn, Sinh Hoa (Xây dựng, 1998)
   Sách gồm 8 chương nội dung bàn về các vấn đề sau: Tính chất độc học phân tử của hệ keo. Hiện tượng bề mặt hấp thụ, tính chất điện của các hệ keo. Độ bền và sự keo tụ của các hệ keo. Tính chất cơ ọc cấy thể của các hệ phân ...
  • Sinh học đại cương. Tập 1: Sinh học phân tử - tế bào 

   Hoàng, Đức Cự (Đại học Quốc gia, 1998)
   Trình bày cấu trúc tế bào, màng tế bào, năng lượng và sự trao đổi chất, đại cương về hô hấp tế bào, hô hấp ôxy hoá, sự điều hoà hô hấp tế bào.
  • Bài tập cơ học chất lỏng ứng dụng. Tập 1: Phần thuỷ động 

   Nguyễn, Hữu Chí; Nguyễn, Hữu Dy; Phùng, Văn Khương (Giáo dục, 1998)
   Sách gồm các bài tập phần thủy động lực học đại cương. Gồm 9 chương về: Những khái niệm cơ bản và tính chất vật lý của chất lỏng; Tĩnh học chất lỏng; Động học môi trường liên tục; Động lực học chất lỏng lí tưởng; Động lực ...
  • Giáo trình lý thuyết thống kê 

   Tô, Phi Phượng (Giáo dục, 1998)
   Nêu lên quá trình nghiên cứu thống kê, các tham số của phân phối thống kê, phương pháp thống kê phi tham số, dự đoán thống kê ngắn hạn, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giáo viên và sinh viên các chuyên ...
  • Thuỷ lực: Tập 1 

   Nguyễn, Tài (Xây dựng, 1998)
   Trình bày các mô hình và quan điểm hiện đại nhất về thuỷ lực. Các diễn giải về toán học được thể hiện chặt chẽ, hệ thống. Nội dung các chương không dừng lại ở khía cạnh toán học mà tập trung lý giải các vấn đề thuộc bản ...
  • Thuỷ lực: Tập 2 

   Nguyễn, Tài; Lê, Bá Sơn (Xây dựng, 1999)
   Ngoài ra các nội dung lý thuyết cơ bản được trình bày ngắn gọn, xúc tích còn có các ví dụ có lời giải nhằm giúp người đọc nắm vững cách tính toán các công trình cụ thể, cách sử dụng các tài liệu tra cứu như bảng tra, biểu đồ.
  • Hoá học hữu cơ: Tập 1 

   Hoàng, Trọng Yêm (Khoa học kỹ thuật, 1999)
   Tập 1 nêu lên những khái niệm, những quy luật cơ bản của hoá học hữu cơ như lý thuyết về liên kết, các hiệu ứng, khái niệm về lượng tử hữu cơ, tác nhân và các loại phản ứng hữu cơ.
  • Cơ học. Tập 2: Động lực học 

   Đỗ, Sanh (Giáo dục, 1999)
   Trình bày các khái niệm và hệ tiên đề của động lực học, phương trình vi phân của chuyển động, các định lý tổng quát, nguyên lý di chuyển khả dĩ, nguyên lý Đalămbe, phương trình vi phân chuyển động của cơ hệ không tự do, ...