Now showing items 255-274 of 787

   Subject
   Khai phá dữ liệu web; Khai phá text; Mô hình sinh text; Lập trình web; Xử lý ngôn ngữ; Cấu trúc web [1]
   Khái niệm mêtríc; Không gian mêtríc; Lý thuyết độ đo Lesbegue; Tích phân Lesbegue; Giải tích hiện đại [1]
   Khám phá [12]
   Khám phá thế giới [1]
   Khảo cổ học; Điều tra khảo cổ học; Thư mục khảo cổ học; Vùng duyên hải [1]
   Khí nén và thủy lực; Valve điều khiển; Bộ tác động; Hệ thống thủy lực; Hệ thống thủy lực khí nén; Điều khiển khí nén; An toàn chuẩn đoán [1]
   Khí tượng thủy văn vùng thềm lục địa; Thềm lục địa Việt Nam; Đặc trưng khí tượng Việt Nam; Chế độ gió thềm lục địa; Công thức tính hướng gió; Hiện tượng khí tượng [2]
   Khí tượng thủy văn; Tài liệu thủy văn; Hoạt động của Mặt Trời; Áp thấp nhiệt đới; Dự báo gió bão [1]
   Khí tượng thủy văn; Động lực biển; Biển Đông; Khí tượng biển; Thủy văn biển [1]
   Khoa học [18]
   Khoa học kỳ thú [1]
   Khoa học môi trường; Hiệu ứng nhà kính; Bảo vệ môi trường; Nghị định thư Kyoto; Biến đổi khí hậu toàn cầu; Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu [1]
   Khoa học thường thức [2]
   Khoa học Trái đất [1]
   Khoa học tự nhiên [2]
   Khoa học và công nghệ; Thành tựu khoa học và công nghệ; Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ [1]
   Khoa học xã hội. [1]
   Không gian Afin; Hình học Afin; Không gian Ơclit; Hình học Ơclit; Không gian xạ ảnh; Hình học xạ ảnh [1]
   Không gian afin; Hình học afin; Không gian ơclít; Hình học ơclít; Không gian xạ ảnh; Hình học xạ ảnh [1]
   Khu bảo tồn biển Rạn Trào- Vạn Ninh; Hệ sinh thái; Xuân Tự; Môi trường; Rạn Trào; Tài nguyên biển [1]