Now showing items 1-20 of 414

  • Từ Điển Trái Nghĩa – Đồng Nghĩa Tiếng Việt 

   Dương, Kỳ Đức; Vũ, Quang Hào (Giáo dục, 2002)
   Từ điển thu thập những từ vừa có quan hệ trái nghĩa với từ này đồng thời vừa có quan hệ trái nghĩa với từ khác. Tất cả có khoảng 3.000 mục từ.
  • Văn Bản Và Liên Kết Trong Tiếng Việt 

   Diệp, Quang Ban (Giáo Dục, 2002)
   Văn bản và liên kết trong Tiếng Việt là cuốn sách được trình bày theo bài mục để tiện dùng cho người đọc. Mỗi bài mục được chia thành hai phần : phần giới thiệu những kiến thức phổ biến và phần tham khảo dành riêng cho ...
  • Ngôn ngữ và đời sống. Số 6/2003 

   Nguyễn, Thị Thuận (Tạp Chí Ngôn Ngữ Và Đời Sống Số 6(92)/2003, 2002)
   Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống.
  • Từ Điển Từ Khóa Khoa Học Và Công Nghệ. Tập 2: Bảng Tra Từ Khóa Hoán Vị 

   Trung Tâm Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Quốc Gia (Hà Nội, 2003)
   Tập 2: Bảng tra hoán vị gồm 786 trang, là bảng tra cứu phụ trợ, cho phép tra cứu từ khoá theo từng phần tử có nghĩa bao hàm trong nó.Với cách trình bày khoa học, thuận tiện cho việc sử dụng, Bộ "Từ khoá Từ điển Khoa học ...
  • Let'S Go. Work Book – Third Edition 

   Nakata, R. (Oxford University Press, 2003)
   Let's go là chương trình học tiếng anh nổi tiếng nhất thế giới hiện nay của Oxford University. Chương trình gồm 6 tập, mỗi tập gốm 2 phần là sách giáo khoa và sách bài tập kèm theo 12 đĩa CD-ROM, kết hợp đầy đủ phần ngữ ...
  • Let'S Go Student Book 4 = Sách Học Tiếng Anh Cho Trẻ Em 

   Nakata, R. (Oxford University Press, 2003)
   Let's go là chương trình học tiếng anh nổi tiếng nhất thế giới hiện nay của Oxford University. Chương trình gồm 6 tập, mỗi tập gốm 2 phần là sách giáo khoa và sách bài tập kèm theo 12 đĩa CD-ROM, kết hợp đầy đủ phần ngữ ...
  • Từ Điển Từ Khóa Khoa Học Và Công Nghệ. Tập 1: Bảng Tra Cứu Chính 

   Trung Tâm Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Quốc Gia (Hà Nội, 2003)
   Nhằm cung cấp công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác xử lý thông tin, định từ khoá tài liệu và tìm tin trong các hệ thống thông tin tin học hoá, vừa qua, Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia đã xuất bản Bộ "Từ điển Từ khoá Khoa ...
  • Tiếng Anh Dịch Vụ Khách Sạn 

   Hồng Quang (Giao Thông Vận Tải, 2005)
   Đặt phòng, tiếp đãi khách, dịch vụ hành Lý, dịch vụ phòng ở, dịch vụ buồng, dịch vụ hành lư, dịch vụ thu ngân, xử lý những ư kiến đống góp của khách, cách gọi và nhận điện thoại.
  • Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Kỹ Thuật Phục Vụ Nhà Hàng 

   Nguyễn, Thị Bích Ngọc (Hà Nội, 2005)
   Nội dung bao gồm: Unit 1: Introduction. Unit 2: Describing jobs & workplace. Unit 3: Reservations. Unit 4: Giving directions. Unit 5: Welcoming the guests. Unit 6: The menu.
  • Từ Điển Bách Khoa Việt Nam. Tập 2: Từ E-M 

   Hội Đồng Quốc Gia (Từ Điển Bách Khoa, 2005)
   Giới thiệu tri thức của các ngành văn hóa, khoa học, kỹ thuật dựa vào các công trình đã được nghiên cứu và đánh giá, nhằm nâng cao Trình độ văn hóa, khoa học và kỹ thuật cho mọi người. Sách dùng để tra cứu, học tập và giảng dạy.
  • Từ Điển Việt – Anh 

   Viện Ngôn Ngữ Học (Thành Phố Hồ Chí Minh, 2005)
   Từ điển tra cứu tiếng Việt sang tiếng Anh.
  • Từ Điển Tiếng Việt 

   Viện Ngôn Ngữ Học (Đà Nẵng, 2005)
   Từ điển tra cứu tiếng Việt Nam.
  • Từ Điển Bách Khoa Việt Nam. Tập 3: Từ N-S 

   Hội Đồng Quốc Gia (Từ Điển Bách Khoa, 2005)
   Giới thiệu tri thức của các ngành văn hóa, khoa học, kỹ thuật dựa vào các công trình đã được nghiên cứu và đánh giá, nhằm nâng cao Trình độ văn hóa, khoa học và kỹ thuật cho mọi người. Sách dùng để tra cứu, học tập và giảng dạy.
  • Từ Điển Bách Khoa Việt Nam. Tập 4 Từ T-Z 

   Hội Đồng Quốc Gia (Từ Điển Bách Khoa, 2005)
   Giới thiệu tri thức của các ngành văn hóa, khoa học, kỹ thuật dựa vào các công trình đã được nghiên cứu và đánh giá, nhằm nâng cao Trình độ văn hóa, khoa học và kỹ thuật cho mọi người. Sách dùng để tra cứu, học tập và giảng dạy.
  • Từ Điển Anh - Việt 

   Viện Ngôn Ngữ (Thành Phố Hồ Chí Minh, 2005)
   Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc trong việc học tập, nghiên cứu tiếng nước ngoài - nhất là Anh ngữ - một ngôn ngữ thông dụng quốc tế, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu cuốn Từ điển Anh - Việt của Trung tâm ...
  • Từ Điển Khoa Học Và Kỹ Thuật Anh – Việt 

   Trương, Văn; Nguyễn, Cần (Thế Giới, 2005)
   Để đáp ứng đầy đủ và toàn diện hơn nhu cầu của bạn đọc trong việc nghiên cứu những tài liệu khoa học, kỹ thuật và kinh tế, NXB Khoa học và Kỹ thuật xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn từ điển khoa học kỹ thuật ...
  • Tạp Chí Ngôn Ngữ Và Đời Sống Số 9/2001 

   Hội Ngôn Ngữ Học vi (Kỳ Xuất Bản: 12. - Hà Nội, Số 9/2001, 2006)
   Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống
  • Tạp Chí Ngôn Ngữ Và Đời Sống Số 6/2003 

   Hội Ngôn Ngữ Học vi (Kỳ Xuất Bản: 12. - Hà Nội, Số 6/2003, 2006)
   Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống
  • Giáo Trình Tiếng Anh = Let's Study English 

   Đỗ, Tuấn Minh; Phạm, Thu Hà; Nguyễn,Lê Hường (Giáo Dục, 2006)
   Sách học tiếng anh gồm 20 bài.
  • Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh = English Methodology 

   Lê, Văn Sự (Văn Hóa Thông Tin, 2006)
   Giáo học pháp đại cương. Giáo học pháp bộ môn. Soạn giáo án, bài kiểm tra. Đánh giá giảng dạy.