Now showing items 1-20 of 385

  • Truyền Thông Đại Chúng 

   Tạ, Ngọc Tấn (Chính trị quốc gia, 2003)
   Truyền thông đại chúng với các hình thức sách, báo in, phát thanh, truyền hình, quảng cáo, điện ảnh, hãng tin tức và internet.
  • Các Công Trình Nghiên Cứu Của Bảo Tàng Dân Tộc Học Việt Nam. Tập 5 

   Bảo Tàng Dân Tộc Học Việt Nam (Khoa học xã hội, 2005)
   Nghiên cứu khoa học là một trong những chức năng quan trọng của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Từ năm 1999, hàng năm những kết quả nghiên cứu của các cán bộ trong Bảo tàng và cộng tác viên của Bảo tàng đã được Bảo tàng Dân ...
  • Giáo Trình Cơ Sở Cad/Cam Trong Thiết Kế Và Chế Tạo 

   Lưu, Quang Huy (Hà Nội, 2005)
   Cơ sở CAD/CAM. Làm việc với Autocad. Vẽ trong không gian 2D. Vẽ và thiết lập mô hình 3D.
  • Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ 

   Phạm, Đức Nhiệm (Hà Nội, 2005)
   Trong thực tế, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý các thông tin của các đối tượng cần quan tâm là đòi hỏi cấp thiết. Việc xây dựng các hệ thống quản lý các thông tin trên máy tính được sử dụng rộng rãi trên nhiều ...
  • Giáo Trình Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý 

   Phạm, Minh Tuấn (Hà Nội, 2007)
   Khái niệm cơ bản về hệ thống. Khảo sát hiện trạng và xác lập dự án. Phân tích hệ thống. Thiết kế hệ thống: thiết kế giao diện, kiểm soát hệ thống, cơ sở dữ liệu và thiết kế chương trình.
  • Bách Khoa Tri Thức Phổ Thông 

   Lê, Huy Hòa (Lao Động, 2009)
   Nắm bắt được nguồn thông tin hoặc các đơn vị kiến thức trong cuộc sống hiện đại ngày càng là nhu cầu cần thiết, sở hữu và biết cách khai thác chúng lại là điều cần thiết hơn. Loại hình Bách Khoa Toàn Thư ra đời không ngoài ...
  • Sửa Chữa Máy Tính Và Thiết Bị Ngoại Vi 

   Lê, Trần Công; Nguyễn, Văn Huy (Giáo dục, 2008)
   Tổng quan về màn hình máy tính. Sơ đồ khối monitor. Phương pháp sửa chữa monitor, khối nguồn monitor, khối quét dòng và hình, khối khuếch đại, khối vi xử lý. Sửa chữa phần cứng máy tính. Sửa chữa thiét bị ngoại vi: ổ cứng, ...
  • Nguyên Lý Phần Cứng Và Kỹ Thuật Ghép Nối Với Máy Vi Tính 

   Trần, Quang Vinh (Giáo dục, 2008)
   Máy vi tính và bộ vi xử lí. Ghép nối máy vi tính với các thiết bị ngoại vi. Các công cụ dùng cho khảo sát phần cứng và thực hành ghép nối máy tính.
  • Giáo Trình Thiết Bị Đầu Cuối 

   Chu, Khắc Huy (Giáo dục, 2009)
   Thiết bị điện thoại, điện báo truyền chứ, thiết bị truyền ảnh tĩnh Fax. Thiết bị đầu cuối số liệu. Thiết bị đầu cuối vô tuyến.
  • Giáo Trình Giao Diện Và Ghép Nối Ngoại Vi 

   Phó, Đức Toàn (Giáo dục, 2009)
   Ghép nối các thành phần trên bản mạch. Các phương pháp ghép nối thiết bị ngoại vi với máy tính. Ghép nối song song và máy in. Ghép nối nối tiếp. Ghép nối với thiết bị nhớ ngoài. Ghép nối màn hình.
  • Thực Hành Sửa Chữa Máy Điện Thoại 

   Nguyễn, Văn Huy; Phạm, Thu Hương; Hà, Thanh Sơn (Giáo Dục, 2009)
   Tổng quan về thiết bị đầu cuối viễn thông. Máy điện thoại. Thiết bị đo kiểm. Tổng quan máy điện thoại ấn phím. Sửa chữa mạch nguồn máy điện thoại ấn phím. Sửa chữa mạch chuông. mạch gửi số, mạch đàm thoại. Tổng quan về máy ...
  • Giáo Trình Thiết Bị Đầu Cuối Thông Tin 

   Vũ, Đức Thọ (Giáo Dục, 2006)
   Âm thanh-thính giác-tiếng nói. Tín hiệu điện thanh. Micro và loa. Studio. Ghi âm từ. Ghi tín hiệu bằng tia laser. Điện báo. Truyền ảnh tĩnh. Máy điện thoại. Thiết bị ngoại vi. Các bộ nhớ ngoài. Các phương pháp trao đổi dữ liệu.
  • Tự Học Visual Basic Và Bài Tập Thực Hành 

   Hoàn Vũ (Nxb.Trẻ, 2007)
   Sách gồm 5 phần, được bố cục theo từng đơn vị chương và đề mục cụ thể nhằm hướng người đọc làm quen với các khái niệm và công cụ trong Visual Basic, thiết kế phần mềm và xây dựng các chương trình ứng dụng tốt với Visual ...
  • Trống Cơm (Quản Lý Cổ Phần, Cổ Đông - Sm) 

   Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử Tri Thức (Đà Nẵng, 2003)
   Đặc điểm của GPPM: Là GPPM chuyên dùng trong lĩnh vực: công ty cổ phần. Các vấn đề mà GPPM cho phép giải quyết: - Trống cơm là một phần mềm quản lý hỗ trợ cho các công ty cổ phần trong công ...
  • Cơ Sở Nghiên Cứu Và Sáng Tạo Robot 

   Nguyễn, Thế San (Thống kê, 2007)
   Lịch sử phát triển robot. Phân tích vị trí của cơ cấu chấp hành nối tiếp, sông song. Phân tích Jacobi trong cơ cấu chấp hành nối tiếp, song song. Tĩnh học và phân tích độ cứng vững. Cơ cấu cổ tay. Cơ cấu chấp hành truyền ...
  • Các Văn Bản Quản Lý Nhà Nước Về Internet 

   Tổng Cục Bưu Điện (Bưu Điện, 2006)
   Các văn bản quản lý nhà nước về internet giới thiệu tới người đọc các văn bản quy phạm pháp luật của Tổng cục Bưu điện và các bộ ngành liên quan; các văn bản, công văn khác liên quan đến Internet. Mời các bạn cùng tham ...
  • Luật Giao Dịch Điện Tử 

   Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia (Hà Nội, 2006)
   Luật Giao dịch điện tử quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.
  • Giới thiệu công nghệ và thiết bị có thể chuyển giao 

   Trung Tâm Thông Tin Công Nghệ – Sở Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Hòa Bình (Hà Nội, 2006)
   Chào bán, cung cấp và chuyển giao các máy móc, thiết bị, công nghệ, giống cây con tại Chợ công nghệ và thiết bị vùng núi phía Bắc tại Hòa Bình, từ 18-20/5/2006
  • Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Với Microsoft SQL Server 2005 

   Nguyễn, Nam Thuận (Giao Thông Vận Tải, 2006)
   Các tính năng quản trị cơ sở dữ liệu. Các công cụ quản trị và phát triển cơ sở dữ liệu. Cơ cấu quản lý mới. Tính năng thông minh. Tìm tin toàn văn. Sử dụng Crystal report.
  • Tự Học Ngôn Ngữ Lập trình Visual Basic 2005 

   Nguyễn, Nam Thuận (Giao Thông Vận Tải, 2006)
   Visual studio 2005. Ngôn ngữ Visual basic 2005. Các ứng dụng windows. Các ứng dụng web. Các File, cơ sở dữ liệu và XML. Các dịch vụ nền .NET 2.0.