Show simple item record

dc.contributor.authorVũ Thị Kim Tuyến
dc.date.accessioned2014-04-18T09:35:36Z
dc.date.available2014-04-18T09:35:36Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.other1305en_US
dc.identifier.urihttp://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18986
dc.identifier.urihttp://lib.hpu.edu.vn/bitstream/handle/123456789/18986/5_VuThiKimTuyen_QT1202N.pdf
dc.description.abstractKết cấu của khóa luận gồm 3 phần: Phần I: Cơ sở lý luận chung về tài chính doanh nghiệp. Phần II: Thực trạng tài chính doanh nghiệp Phần III: Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam.en_US
dc.publisherTrường Đại học Dân lập Hải Phòngen_US
dc.relation.ispartofseries88en_US
dc.subjectQuản trị doanh nghiệpen_US
dc.subjectTài chínhen_US
dc.subjectCải thiệnen_US
dc.subjectCông ty cổ phần Vận tải biểnen_US
dc.subjectViệt Namen_US
dc.titleMột số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam
dc.typeThesisen_US
dc.size1,466en_US
dc.departmentQuản trị doanh nghiệpen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record