Show simple item record

dc.contributor.authorLê Thị Huyền Trang
dc.date.accessioned2014-04-18T09:23:29Z
dc.date.available2014-04-18T09:23:29Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.other790en_US
dc.identifier.urihttp://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/18500
dc.identifier.urihttp://lib.hpu.edu.vn/bitstream/handle/123456789/18500/3_LeThiHuyenTrang_QT1203K.pdf
dc.description.abstractKết cấu của bài khóa luận gồm 3 phần: Chương I: Lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doaen_US
dc.publisherTrường Đại học Dân lập Hải Phòngen_US
dc.relation.ispartofseries126en_US
dc.subjectKế toánen_US
dc.subjectDoanh thuen_US
dc.subjectChi phíen_US
dc.subjectKết quả kinh doanhen_US
dc.subjectCông ty cổ phần May Haien_US
dc.titleHoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần May Hai
dc.typeThesisen_US
dc.size1,177en_US
dc.departmentKế toán kiểm toánen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record