Show simple item record

dc.contributor.authorBùi Thị Phương Nga
dc.date.accessioned2013-09-18T07:06:12Z
dc.date.available2013-09-18T07:06:12Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.other251en_US
dc.identifier.urihttp://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/16831
dc.identifier.urihttp://lib.hpu.edu.vn/bitstream/handle/123456789/16831/105_BuiThiPhuongNga_QTL502K.pdf
dc.description.abstractKhóa luận bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí VP oil Hải Phòng. Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí VP oli Hải Phòngen_US
dc.publisherTrường Đại học Dân lập Hải Phòngen_US
dc.relation.ispartofseries80en_US
dc.subjectKế toánen_US
dc.subjectVốn bằng tiềnen_US
dc.subjectCông ty cổ phần xăng dầu dầu khí PV oilen_US
dc.subjectHải Phòngen_US
dc.titleHoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí PV oil Hải Phòng
dc.typeThesisen_US
dc.size14.425en_US
dc.departmentKế toán kiểm toánen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record