Recent Submissions

 • Xây dựng website bán hàng cho hệ thống siêu thị VP bằng phần mềm nguồn mở Prestashop: Đồ án tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin 

  Vũ, Anh Hùng, ThS.; Vũ, Trọng Nghĩa (Hải Phòng, 2016)
  Đồ án tốt nghiệp bao gồm các chương: Chương 1: Mã nguồn mở. Chương 2: Cài đặt phần mềm nguồn mở Prestashop. Chương 3: Ứng dụng Prestashop xây dựng website bán hàng trực tuyến cho hệ thống siêu thị VP.
 • Xây dựng website bán hàng cho công ty TNHH Thiên Dương bằng phần mềm nguồn mở magento: Đồ án tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin 

  Vũ, Anh Hùng, ThS.; Lê, Trường Sơn (Hải Phòng, 2016)
  Giới thiệu phần mềm nguồn mở magento. Cài đặt Magento lên hosting. Ứng dụng Magento lên website của Công ty TNHH Thiên Dương. Hướng dẫn sử dụng website Công ty TNHH Thiên Dương.
 • Xây dựng ứng dụng quản lý kho hàng trên nền web: Đồ án tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin 

  Đỗ, Văn Chiểu, TS.; Vũ, Tùng Lâm (Hải Phòng, 2016)
  Giới thiệu ứng dụng quản lý kho hàng. Tìm hiểu về lập trình web trên nền tảng PHP/SQL. Phân tích thiết kế hệ thống. Ứng dụng thực nghiệm.
 • Tìm hiểu kỹ thuật làm giao diện cho hệ quản trị nội dung Wordpress và ứng dụng: Đồ án tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin 

  Đỗ, Văn Chiểu, TS.; Trịnh, Doãn Khiển (Hải Phòng, 2016)
  Tìm hiểu về hệ quản trị nội dung mã nguồn mở WordPress. Cài đặt trên máy website xây dựng từ WordPress. Kỹ thuật tạo giao diện người dùng cho WordPress. Quản trị nội dung trang tin trên WordPress. Đưa website lên Internet.
 • Phát hiện từ quan điểm mới cho phân tích cảm xúc: Đồ án tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin 

  Nguyễn, Thị Xuân Hương, ThS.; Nguyễn, Danh Long (Hải Phòng, 2016)
  Nội dung đồ án bao gồm 3 chương : Chương 1 : Tổng quan về phân tích quan điểm. Chương 2 : Phát hiện từ mới cho phân tích quan điểm. Chương 3 : Ứng dụng tìm từ quan điểm mới cho dữ liệu Tiếng Việt
 • Xây dựng hệ thống quản lý học viên cho trung tâm Anh ngữ Andy: Đồ án tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin 

  Đỗ, Văn Chiểu, TS.; Trần, Thị Mai Phương (Hải Phòng, 2016)
  Tìm hiểu về lập trình web trên nền tảng PHP/MySQL. - Tìm hiểu bài toán quản lý thông tin đào tạo của trung tâm anh ngữ Andy. - Xây dựng ứng dụng trên nền tảng web. - Đưa ứng dụng lên host và tích hợp vào website trung tâm.
 • Tìm hiểu phương pháp trích và sắp xếp các đặc trưng thể hiện quan điểm: Đồ án tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin 

  Nguyễn, Thị Xuân Hương, ThS.; Nguyễn, Tiến Dũng (Hải Phòng, 2016)
  Nội dung đồ án bao gồm 3 chương: Chương 1: Giới thiệu về bài toán phân tích quan điểm. Chương 2: Một số phương pháp trích và sắp xếp đặc trưng. Chương 3: Dữ liệu thực nghiệm và kết quả.
 • Kỹ nghệ phần mềm 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát về quy trình xây dựng và phát triển một hệ thống phần mềm thực tế. Bao gồm: Những kiến thức về đặc tả một hệ thống thực
 • Chương trình dịch 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Giúp sinh viên nắm vững nguyên lý ngôn ngữ lập trình
 • Xử lý ảnh 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học giới thiệu về: Các khái niệm về xử lý ảnh, các thuộc tính của ảnh, các phép biến đổi ảnh, các phương pháp phân tích và tiền xử lý ảnh, các phương pháp nén ảnh.
 • Cơ sở dữ liệu 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Sinh viên nắm được những khái niệm cơ bản về CSDL quan hệ, CSDL phân tán, CSDL hướng đối tượng. Phương pháp thiết kế CSDL quan hệ và sử dụng được hệ quản trị CSDL để tạo CSDL quan hệ tr ên máy tính. Kỹ năng: Thiết kế được ...
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Sinh viên nắm được những khái niệm cơ bản về hệ quản trị CSDL SQL Server, cách cài đặt, thiết lập cấu hình để thực thi. Kỹ năng: Sử dụng thành thạo SQL Server để từ đó: tạo CSDL quan hệ tr ên máy tính để lưu trữ được dữ ...
 • Đồ họa máy tính 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Tổng quan về hệ thống đồ hoạ máy tính
 • Ghép nối máy tính 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Giúp sinh viên hiểu được một số chuẩn giao tiếp giữa thiết bị ngoại vi và máy tính. Từ đó có thể xây dựng các modul kết nối đơn giản để điều khiển thiết bị ngoại vi. Ngoài ra còn thông qua các chu ẩn kết nối đó có thể xây ...
 • Tin học đại cương 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Sinh viên nắm được những khái niệm chung nhất về CNTT, phương pháp biểu diễn thông tin trên máy tính. Làm việc tốt với hai hệ điều hành được sử dụng phổ biến hiện nay là MS-DOS và Windows. Sinh viên có kiến thức làm việc ...
 • Vi xử lý và lập trình Assembly 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Trang bị kiến thức về cấu trúc và phương thuức hoạt động của một số thiết bị, bộ phận cơ bản trong một hệ thống mỏy PC - IBM và tương thích. Kỹ năng: Sinh viên bước đầu làm quen với một số phương pháp lập trình khai thác ...
 • Cấu trúc máy tính 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Sinh viên kiến thức chung về phần cứng máy tính điện tử, trong đó phần cơ bản là bộ vi xử lý, hiểu được bản chất vật lý của các quá trình xảy ra bên trong của máy tính điện tử, ngoài ra còn quan tâm đến các thiết bị ngoại ...
 • Quản trị mạng 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Giúp sinh viên hiểu sâu, nắm chắc kiến thức lý thuyết đã được học. Sinh viên có khả năng xây dựng mạng LAN và quản trị mạng theo mô hình ngang hàng và khách chủ. Cấu hình một số dịch vụ mạng cơ bản, kết nối mạng LAN vào ...
 • Trí tuệ nhân tạo 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Trang bị cho sinh viên các khái niệm và kiến thức cơ bản của Trí tuệ Nhân tạo trong việc tìm kiếm và giải quyết vấn đề. Các phương pháp biểu diễn và xử lý tri thức cơ bản làm cơ sở cho việc xây dựng các hệ thống thông minh. ...
 • Thương mại điện tử 

  Khoa Công nghệ thông tin (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học này cung cấp kiến thức tổng quát về lĩnh vực kinh doanh và thực thi thương mại thông qua các phương tiện điện tử dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, thương mại điện tử (eCommerce). Giới thiệu các mô hình, cách ...

View more