Recent Submissions

 • Nghiên cứu xây dựng hệ thống trang thông tin điện tử trường Đại học Dân lập Hải Phòng theo mô hình cổng thông tin điện tử 

  Trần Hữu Trung (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
  Trang thông tin điện tử HPU được nghiên cứu xây dựng mục đích giúp cho công tác phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Quảng bá thông tin hoạt động của trường. Đối với các bậc phụ huynh giúp họ có thể nhanh ...
 • Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện thông tin giấu trên ảnh GIF 

  Trịnh Thị Thu Hà (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
  Bản báo cáo này trình bày về giấu và phát hiện ảnh có giấu tin. Đồng thời trình bày một số kỹ thuật giấu và phát hiện thông tin trên ảnh GIF, từ đó đưa ra các thực nghiệm và đánh giá cho việc phát hiện thông tin ẩn giấu ...
 • Kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG2000 

  Phạm Thị Quỳnh (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
  Nội dung của đề tài được trình bày trong 5 chương: Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật giấu tin trong ảnh Chương 2: Chuẩn nén ảnh tĩnh dựa trên biến đổi WAVELET-JPEG2000 Chương 3: Phương pháp giấu thủy vân dựa vào cặp tần số ...
 • Nghiên cứu phương pháp ghi nhận các hoạt động của Microsoft Word 

  Nguyễn Trịnh Đông; Đỗ Văn Chiểu (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Nhóm tác giả đã nghiên cứu kết hợp kỹ thuật mô phỏng trên máy tính, lý luận dạy học đại học và ngôn ngữ lập trình để tạo ra công cụ nhằm khắc phục một số nhược điểm nêu trên.