Recent Submissions

 • Ứng dụng phép toán hình thái cho bài toán phát hiện khuôn mặt dựa vào màu da 

  Trịnh, Trung Thành (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Tổng quan về phát hiện khuôn mặt. Chương 2: Một số phương pháp phát hiện khuôn mặt. Chương 3: Ứng dụng phép toán hình thái trong bài toán phát hiện khuôn mặt.
 • Ghép ảnh Panorama dựa trên đối sánh các đặc trưng bất biến 

  Lương, Văn Kiên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Tổng quan về đối sánh ảnh. Chương 2: Ghép ảnh PANORAMA dựa trên đối sánh đặc trưng bất biến. Chương 3: Thực nghiệm tạo ảnh PANORAMA.
 • Tìm hiểu phần mềm nguồn mở OPENCART và ứng dụng 

  Hoàng, Văn Doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Giới thiệu phần mềm nguồn mở OPENCART. Chương 2: Cài đặt OPENCART. Chương 3: Ứng dụng xây dựng website bán hàng cho shop thời trang Thu Thủy.
 • Tìm hiểu về LINQ to SQL và ứng dụng 

  Nguyễn, Quốc Trung Anh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Tìm hiểu về LINQ to SQL. Chương 2: Xây dựng chương trình ứng dụng. Chương 3: Kết quả chương trình thực nghiệm.
 • Quản lý và theo dõi thu chi tại trung tâm đào tạo ngoại ngữ 

  Lê, Đỗ Minh Hùng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Cơ sở lý thuyết mô tả bài toán và giải pháp. Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống. Chương 3: Cài đặt chương trình.
 • Tìm hiểu về Web Service và ứng dụng 

  Đoàn, Văn Lực (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Tìm hiểu về Web Service. Chương 2: Xây dựng chương trình ứng dụng web service. Chương 3: Kết quả chương trình thực nghiệm.
 • Tìm hiểu SQLite và xây dụng chương trình ứng dụng 

  Nguyễn, Hoàng Long (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Tìm hiểu về hệ điều hành android. Tìm hiểu về môi trường lập trình Android Studio. Tìm hiểu về cụng cụ tạo lập thiết bị di động ảo Genymotion. Tìm hiểu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu ...
 • Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên 

  Nguyễn, Anh Tú (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Tìm hiểu đầy đủ nghiệp vụ bài toán,thu thập các hồ sơ dữ liệu liên quan Phân tích thiết kế hệ thống theo hướng cấu trúc Thiết kế CSDL quan hệ để lưu trữ dữ liệu Cài đặt chương trình ...
 • Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học trên nền web 

  Phạm, Trí Trung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Tìm hiểu đầy đủ nghiệp vụ bài toán, thu thập các hồ sơ dữ liệu liên quan. Phân tích thiết kế hệ thống theo hướng cấu trúc. Thiết kế CSDL quan hệ để lưu trữ dữ liệu. Cài đặt chương ...
 • Quản lý phân lớp và theo dõi học viên tại Trung tâm đào tạo ngoại ngữ 

  Trần, Quang Cường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Tìm hiểu về trung tâm đào tạo ngoại ngữ. Phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ web. Xây dựng website thử nghiệm kết quả nghiên cứu.
 • Xây dựng website quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên 

  Đặng, Thị Diệu Linh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Tìm hiểu đầy đủ nghiệp vụ bài toán quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên trường ĐH Dân Lập Hải Phòng và thu thập các hồ sơ tài liệu liên quan. Phân tích thiết kế hệ thống ...
 • Áp dụng một số thuật toán khai phá dữ liệu trong quản lý địa chỉ Internet 

  Nguyễn, Văn Tuyên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016)
  Đồ án tốt nghiệp “Áp dụng một số thuật toán khai phá dữ liệu trong quản lý địa chỉ Internet” gồm 4 phần: Phần 1: Tìm hiểu các phương pháp phân cụm. Phần 2: Tìm hiểu một số phương pháp tạo các luật cơ bản và các giải ...
 • Xây dựng ứng dụng hỗ trợ giao tiếp trực tuyến hội nghị 

  Nguyễn, Văn Ngọc (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016)
  Đồ án tốt nghiệp “Xây dựng ứng dụng hỗ trợ giao tiếp trực tuyến hội nghị” gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan cơ sở lý thuyết. Chương 2: Phân tích bài toán. Chương 3: Chương trình thực nghiêm.
 • Áp dụng kỹ thuật phân tích ngữ nghĩa tiềm ẩn trong đối sánh văn bản 

  Nguyễn, Minh Thành (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016)
  Đồ án tốt nghiệp “Áp dụng kỹ thuật phân tích ngữ nghĩa tiềm ẩn trong đối sánh văn bản” gồm 4 phần: Phần 1: Tìm hiểu các phương pháp phân cụm. Phần 2: Tìm hiểu một số phương pháp tạo các luật cơ bản và các giải thuật ...
 • Xây dựng ứng dụng Android truy xuất cơ sở dữ liệu 

  Nguyễn, Văn Tuyên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016)
  Đồ án tốt nghiệp “Xây dựng ứng dụng Android truy xuất cơ sở dữ liệu” gồm 4 phần: Phần 1: Tìm hiểu hệ điều hành Android. Phần 2: Tìm hiểu môi trường lập trình Android Studio. Phần 3: Tạo lập cơ sở dữ liệu trên internet. ...
 • Tìm hiểu phần mềm nguồn mở ZENCART và ứng dụng xây dựng website bán hàng 

  Ngô, Văn Toản (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016)
  Đồ án tốt nghiệp “Tìm hiểu phần mềm nguồn mở ZENCART và ứng dụng xây dựng website bán hàng” gồm các phần: Phần 1: Tìm hiểu chung về Phần mềm nguồn mở. Phần 2: Tìm hiểu về PMNM ZENCART từ các website trên mạng Internet ...
 • Áp dụng các kỹ thuật trong Big data vào lưu trữ dữ liệu 

  Nguyễn, Chí Thanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016)
  Đồ án tốt nghiệp “Áp dụng các kỹ thuật trong Big data vào lưu trữ dữ liệu” gồm 4 phần: Phần 1: Tìm hiều về các thành phần công nghệ và quản lý Big data. Phần 2: Tìm hiểu mô hình xử lý dữ liệu phân tán MapReduce. Phần ...
 • Xây dựng hệ thống theo dõi hoạt động học tập và giảng dạy trong trường Mầm non 

  Lê, Thị Thu Hiền (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016)
  Đồ án tốt nghiệp “Xây dựng hệ thống theo dõi hoạt động học tập và giảng dạy trong trường Mầm non” gồm 4 chương: Chương 1: Tìm hiểu về lập trình web trên nền tảng PHP/MySQL. Chương 2: Tìm hiểu bài toán quản lý học tập ...
 • Xây dựng ứng dụng game Android đoán lá bài đã chọn 

  Đỗ, Xuân Cường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016)
  Đồ án tốt nghiệp “Xây dựng ứng dụng game Android đoán lá bài đã chọn” gồm 3 chương: Chương 1: Tìm hiểu hệ điều hành Android. Chương 2: Tìm hiểu môi trường lập trình Android Studio. Chương 3: Ứng dụng Android Studio ...
 • Xây dựng hệ thống quản lý dinh dưỡng trong trường bán trú 

  Vũ, Văn Mạnh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016)
  Đồ án tốt nghiệp “Xây dựng hệ thống quản lý dinh dưỡng trong trường bán trú” gồm 4 phần. Phần 1: Tìm hiểu về lập trình web trên nền tảng PHP/MySQL. Phần 2: Tìm hiểu bài toán quản lý dinh dưỡng trường mầm non Bảo Châu. ...

View more