Recent Submissions

 • Xây dựng chương trình hỗ trợ đăng ký kế hoạch công tác năm học trên nền web 

  Trần, Đình Quý (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Mô tả bài toán và giải pháp. Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống. Chương 3: Cơ sở lý thuyết. Chương 4: Cài đặt chương trình.
 • Xây dựng website đa ngôn ngữ cho Công ty Cổ phần Lilama69-2 

  Mai, Thanh Phong (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Mã nguồn mở. Chương 2: Hosting, Domain, Cài đặt WordPress. Chương 3: Ứng dụng WordPress xây dựng website đa ngôn ngữ cho công ty cổ phần Lilama69-2.
 • Kiểm thử ứng dụng trên nền Web bằng công cụ Selenium 

  Vũ, Công Minh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Phần mềm và kiểm thử phần mềm. Chương 2: Kiểm thử ứng dụng trên nền Web. Chương 3: Kiểm thử ứng dụng trên nền Web bằng công cụ Selenium.
 • Xây dựng ca kiểm thử từ biểu đồ luồng dữ liệu 

  Nguyễn, Mạnh Tiền (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Các khái niệm cơ bản. Chương 2: Xây dựng ca kiểm thử từ biểu đồ luồng dữ liệu. Chương 3: Thực nghiệm với công cụ Ranorex Studio.
 • Tìm hiểu dịch vụ Web cho thiết bị di động và ứng dụng 

  Nguyễn, Ngọc Hải (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
  Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của xã hội, nhu cầu mua bán các loại sản phẩm thông qua mạng Internet ngày càng phổ biến, vì vậy tác giả đã chọn đề tài “Tìm hiểu dịch vụ Web cho thiết bị di động và ứng dụng ” với ...
 • Phân đoạn ảnh dựa trên thuật toán nở vùng 

  Nguyễn, Đình Phúc (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Một số vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh. Chương 2: Phân đoạn ảnh với thuật toán nở vùng. Chương 3: Thực nghiệm.
 • Xây dựng chương trình quản lý thông tin sửa chữa trang thiết bị tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng 

  Lương, Việt Anh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
  Hiện nay Công nghệ thông tin vô cùng phát triển thì mọi người đều sử dụng máy vi tính để làm việc. Công nghệ thông tin cũng được áp dụng rất nhiều vào các lĩnh vực mà điển hình là lĩnh vực quản lý. Như chúng ta đã biết ...
 • Hệ thống quản lý dịch vụ đi chợ thuê 

  Đỗ, Khắc Hướng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
  Cùng kinh tế ngày càng phát triển, công việc hằng ngày bân rộn nhiều gia đình không có đủ thời gian để đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng ngày. Từ đó dịch vụ đi chợ thuê được ra đời. Bên cạnh đó nền tảng internet đã trở nên thông ...
 • Kiểm thử phần mềm trên thiết bị di động và ứng dụng phần mềm Appium Studio cho ứng dụng trên IOS 

  Bùi, Trần Lĩnh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Các kiến thức cơ bản. Chương 2: Kiểm thử trên thiết bị di động. Chương 3: Thực nghiệm sử dụng phần mềm Appium Studio cho kiểm thử tự động trên IOS.
 • Ghép ảnh Panorama dựa trên đối sánh các đặc trưng bất biến 

  Lương, Văn Kiên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Tổng quan về đối sánh ảnh. Chương 2: Ghép ảnh PANORAMA dựa trên đối sánh đặc trưng bất biến. Chương 3: Thực nghiệm tạo ảnh PANORAMA.
 • Ứng dụng phép toán hình thái cho bài toán phát hiện khuôn mặt dựa vào màu da 

  Trịnh, Trung Thành (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Tổng quan về phát hiện khuôn mặt. Chương 2: Một số phương pháp phát hiện khuôn mặt. Chương 3: Ứng dụng phép toán hình thái trong bài toán phát hiện khuôn mặt.
 • Tìm hiểu phần mềm nguồn mở OPENCART và ứng dụng 

  Hoàng, Văn Doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Giới thiệu phần mềm nguồn mở OPENCART. Chương 2: Cài đặt OPENCART. Chương 3: Ứng dụng xây dựng website bán hàng cho shop thời trang Thu Thủy.
 • Tìm hiểu về LINQ to SQL và ứng dụng 

  Nguyễn, Quốc Trung Anh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Tìm hiểu về LINQ to SQL. Chương 2: Xây dựng chương trình ứng dụng. Chương 3: Kết quả chương trình thực nghiệm.
 • Quản lý và theo dõi thu chi tại trung tâm đào tạo ngoại ngữ 

  Lê, Đỗ Minh Hùng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Cơ sở lý thuyết mô tả bài toán và giải pháp. Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống. Chương 3: Cài đặt chương trình.
 • Tìm hiểu về Web Service và ứng dụng 

  Đoàn, Văn Lực (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Tìm hiểu về Web Service. Chương 2: Xây dựng chương trình ứng dụng web service. Chương 3: Kết quả chương trình thực nghiệm.
 • Tìm hiểu SQLite và xây dụng chương trình ứng dụng 

  Nguyễn, Hoàng Long (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Tìm hiểu về hệ điều hành android. Tìm hiểu về môi trường lập trình Android Studio. Tìm hiểu về cụng cụ tạo lập thiết bị di động ảo Genymotion. Tìm hiểu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu ...
 • Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên 

  Nguyễn, Anh Tú (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Tìm hiểu đầy đủ nghiệp vụ bài toán,thu thập các hồ sơ dữ liệu liên quan Phân tích thiết kế hệ thống theo hướng cấu trúc Thiết kế CSDL quan hệ để lưu trữ dữ liệu Cài đặt chương trình ...
 • Xây dựng hệ thống hỗ trợ đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học trên nền web 

  Phạm, Trí Trung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Tìm hiểu đầy đủ nghiệp vụ bài toán, thu thập các hồ sơ dữ liệu liên quan. Phân tích thiết kế hệ thống theo hướng cấu trúc. Thiết kế CSDL quan hệ để lưu trữ dữ liệu. Cài đặt chương ...
 • Quản lý phân lớp và theo dõi học viên tại Trung tâm đào tạo ngoại ngữ 

  Trần, Quang Cường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Tìm hiểu về trung tâm đào tạo ngoại ngữ. Phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ web. Xây dựng website thử nghiệm kết quả nghiên cứu.
 • Xây dựng website quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên 

  Đặng, Thị Diệu Linh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
  Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Tìm hiểu đầy đủ nghiệp vụ bài toán quản lý thông tin lý lịch khoa học của giảng viên trường ĐH Dân Lập Hải Phòng và thu thập các hồ sơ tài liệu liên quan. Phân tích thiết kế hệ thống ...

View more