Show simple item record

dc.contributor.authorViện Khoa Học Xã Hội Vùng Nam Bộen_US
dc.date.accessioned2013-01-15T09:54:23Z
dc.date.available2013-01-15T09:54:23Z
dc.date.issued2007en_US
dc.identifier.other64849en_US
dc.identifier.urihttps://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/577
dc.description.abstractQuyển sách bàn về Dân tộc học - Tôn giáo như là một ngành khoa học chuyên biệt của dân tộc học nghiên cứu tín ngưỡng và tôn giáo theo 3 định hướng kinh điển: nghiên cứu xem tín ngưỡng và tôn giáo như một nhu cầu văn hoá tinh thần tự nhiên; nghiên cứu xem tín ngưỡng và tôn giáo như là một hình thái biểu tượng của trật tự xã hội; và nghiên cứu xem tín ngưỡng tôn giáo như một tấm gương phản ánh trình độ phát triển kinh tế-xã hội. Trên cơ sở phương pháp luận thích hợp nêu trên, tác giả nêu ra những phương diện quan trọng của vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng ở Nam Bộ và nhu cầu nghiên cứu chúng trong giai đoạn hiện nay.en_US
dc.format.extent428 tr.en_US
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isovien_US
dc.publisherKhoa học xã hộien_US
dc.subjectNam Bộ; Người Nam Bộ; Tôn giáoen_US
dc.titleNam Bộ Dân Tộc Và Tôn Giáo
dc.typeBooken_US
dc.size48KBen_US
dc.department200 - Tôn giáoen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record