Show simple item record

dc.contributor.advisorLê, Thu Trangen_US
dc.contributor.authorNguyễn, Xuân Sơnen_US
dc.date.accessioned2022-09-06T03:55:11Z
dc.date.available2022-09-06T03:55:11Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.otherHPU2165487en_US
dc.identifier.urihttps://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/34757
dc.description.abstractQuyền tự do kinh doanh có ý nghĩa chính trị rất lớn, nó là biểu hiện của chế độ tự do, dân chủ, bình đẳng và tiến bộ xã hội. Một chế độ xã hội tiến bộ, văn minh luôn hướng tới việc giải phóng con người, tạo điều kiện cho con người được phát triển toàn diện năng lực, thể chất để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vì quyền tự do kinh doanh là biểu hiện của quyền tự do, dân chủ nên tôn trọng quyền tự do kinh doanh chính là tôn trọng quyền con người, quyền dân chủ. Nó thể hiện bản chất của Nhà nước ta là “Nhà nước của dân, do dân và vì dân”. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, vẫn còn nhiều bất cập mà pháp luật Việt Nam vẫn chưa dự liệu hết hoặc đã dự liệu nhưng chưa đảm bảo tính hợp lý cần phải được tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện, chẳng hạn như cơ chế quyền tự do kinh doanh trong vấn đề thể chế, thiết chế còn bất cập, chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của các chủ thể trong quá trình tham gia quyền tự do kinh doanh, thực tế thực hiện quyền tự do kinh doanh của công dân không được đảm bảo đúng như quy định của pháp luật... Do vậy, việc nghiên cứu đề tài “Quyền tự do kinh doanh theo pháp luật Việt Nam- Những vấn đề lý luận và thực tiễn" thực sự có ý nghĩa và cần thiết.en_US
dc.format.extent59 tr.en_US
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isovien_US
dc.publisherĐại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòngen_US
dc.subjectLuậten_US
dc.subjectPháp luậten_US
dc.subjectQuyền tự do kinh doanhen_US
dc.titleQuyền tự do kinh doanh theo pháp luật Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễnen_US
dc.typeThesisen_US
dc.size493 KBen_US
dc.departmentKhoa Quản trị kinh doanhen_US
dc.description.degreeKhóa luậnen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record