Show simple item record

dc.contributor.authorBan Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ươngen_US
dc.date.accessioned2013-01-15T09:52:42Z
dc.date.available2013-01-15T09:52:42Z
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.other66495en_US
dc.identifier.urihttps://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/314
dc.description.abstractHiện nay, trên tinh thần đổi mới nhận thức về tôn giáo, Đảng và Nhà nước ta đã nhận đinh tôn giáo là nhu cầu của một bộ phận nhân dân, trong tôn giáo có những giá trị tốt đẹp về đạo đức, văn hóa. Vấn đề đạo đức tôn giáo đã được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Các giáo lý tôn giáo đều chứa đựng một số giá trị đạo đức nhân bản rất hữu ích cho việc xây dựng nền đạo đức mới và nhân cách con người Việt Nam hiện nay. Gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã có những nhận định mang tính khách quan, khoa học về tôn giáo, xác định tôn giáo còn tồn tại lâu dài và có một số giá trị đạo đức phù hợp với lợi ích của toàn dân, với công cuộc xây dựng xã hội mới và do vậy, cần phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hóa, đạo đức của tôn giáo. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc họach định chính sách tôn giáo, bảo vệ và tu tạo các di sản văn hóa tôn giáo.en_US
dc.format.extent196 tr.en_US
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isovien_US
dc.publisherChính trị Quốc giaen_US
dc.subjectTài liệu bồi dưỡng; Tôn giáo; Giáo lý tôn giáoen_US
dc.titleTài Liệu Bồi Dưỡng Chuyên Đề Vấn Đề Về Tôn Giáo Và Công Tác Tôn Giáo Ở Cơ Sở
dc.typeBooken_US
dc.size9KBen_US
dc.department200 - Tôn giáoen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record