Recent Submissions

 • Địa chí thị xã Đồ Sơn 

  Ngô, Đăng Lợi; Trần, Đức Thạnh; Đinh, Văn Huy (Hải Phòng, 2003)
  Giới thiệu mảnh đất - con người - truyền thống quê hương Đồ Sơn, vị trí, tiềm năng tự nhiên, kinh tế - xã hội, truyền thống và những giá trị văn hoá, lịch sử của thị xã Đồ Sơn qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước, xây ...
 • Địa chí quận Hồng Bàng 

  Nguyễn, Hồng Hải; Nguyễn, Trung Hán; Ngô, Đăng Lợi (Hải Phòng, 1989)
  Khái quát miền đất con người quận Hồng Bàng. Những thành tựu về kinh tế, văn hóa - xã hội, địa danh, di tích thắng cảnh quận Hồng Bàng.
 • Đất nước ta giàu đẹp 

  Sở Văn hoá Thông tin (Hải Phòng, 1976)
  Giới thiệu sơ lược về các tỉnh thành phố của Việt Nam.
 • Vương triều Mạc (1527 - 1592) 

  Unknown author (Khoa học xã hội, 1996)
  Những vấn đề về chính trị, kinh tế và văn hóa giáo dục nhà Mạc.
 • Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Hải Phòng 

  Lê, Quang Đạo; Vũ, Quốc Uy; Hoàng, Minh Thảo (Hải Phòng, 2003)
  Hải Phòng xây dựng lực lượng kháng chiến chống Pháp, Mỹ. Bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Hải Phòng. Kỷ niệm của Đại tướng với nhân dân Hải Phòng. Tình cảm của bạn bè trong và ngoài nước đối với Đại tướng.
 • Châu bản triều Tự Đức(1848 - 1883) 

  Vũ, Thanh Hằng (Văn học, 2003)
  Gồm các bản tấu sớ được vua phê duyệt bằng mực son, trong đó cung cấp một số thông tin về kinh tế, chính trị, quân sự, văn hoá, tư tưởng, phong tục tập quán...và việc bang giao nước ta cuối thế kỷ 19 (Nhà Nguyễn).
 • Vĩnh Bảo - Lịch sử đấu tranh vũ trang cách mạng (1941-1975) 

  Đoàn, Trương Sơn; Phạm, Xuân Thanh; Nguyễn, Khắc Quý (Hải Phòng, 1995)
  Lịch sử địa lý huyện Vĩnh Bảo. Xây dựng phong trào đấu tranh vũ trang khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945. Kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ (1941 - 1975).
 • Vĩnh bảo quê hương: 60 năm thành lập Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo (8/8/1938-8/8/1998) 

  Nguyễn, Khắc Quý; Lê, Vĩnh (Hải Phòng, 1998)
  Giới thiệu các bài viết về mảnh đất, con người, kinh tế, lịch sử, chính trị, văn hoá, xã hội v.v... của huyện Vĩnh Bảo.
 • Văn hoá trên quê hương Trạng Trình 

  Ngọc Điệp; Tô, Thị Miền (Hải Phòng, 2000)
  Tư liệu, truyền thống văn hoá dân gian của huyện Vĩnh Bảo. Di tích lịch sử liên quan đến danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm.
 • Từ điển bách khoa địa danh Hải phòng 

  Ngô, Đăng Lợi; Hoàng, Thị Châu; Nguyễn, Lai (Hải Phòng, 1998)
  Giới thiệu tri thức tương đối toàn diện về các lĩnh vực của thành phố Hải Phòng được trình bày một cách có hệ thống và khoa học.
 • Văn bia thời Mạc 

  Đinh, Khắc Thuấn (Khoa học xã hội, 1996)
  147 bài văn bia, một bài minh văn thời Mạc dưới dạng phiên âm, nguyên văn 30 bài văn bia.
 • Tuổi trẻ Kiến Thụy một thời oanh liệt 

  Vân Nam; Nguyễn, Công Hòa; Kim Toàn (Hải Phòng, 2005)
  Tập hợp các bài viết chuyện kể, lời phát biểu, tư liệu, ảnh...của nhiều tác giả, hầu hết là cán bộ lãnh đạo Đoàn Thanh niên huyện các thời kỳ cùng một số cán bộ làm công tác tư tưởng.
 • Quảng Thanh quần thể di tích văn hoá lịch sử và danh nhân trạng nguyên Lê Ích Mộc 

  Trần, Sản; Phạm, Huyền (Hải Phòng, 2005)
  Tìm hiểu mảnh đất con người Quảng Thanh, về những truyền thống lễ hội quê hương và cuộc đời sự nghiệp của danh nhân trạng nguyên Lê ích Mộc.
 • Non nước Đồ Sơn 

  Trịnh, Cao Tưởng (Văn hóa, 1978)
  Giới thiệu về địa lý tự nhiên, lịch sử, phong tục văn hoá thị xã Đồ Sơn.
 • Du lịch văn hoá Hải Phòng 

  Trần, Phương (Hải Phòng, 2006)
  Giới thiệu nguồn gốc tên gọi Hải Phòng. Những công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo gắn liền với tôn giáo tín ngưỡng, các danh thắng nổi tiếng, lễ hội và những miền quê mang đậm sắc thái truyền thống, các làng nghề thủ ...
 • Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và những di tích 

  Tống, Phú Kình (Giao thông vận tải, 2005)
  Ghi lại những di tích lưu niệm về danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ở khu vực Đền Trạng, trung tâm của các di tích, các vùng phụ cận…
 • Đại đội Lê Lợi (Thuỷ Nguyên) trong kháng chiến chống Pháp (1947-1954) 

  Chu, Bằng Thanh; Đàm, Quang Đức; Trịnh, Cường (Hải Phòng, 1996)
  Sự hình thành và hoạt động của đại đội Lê Lợi trong kháng chiến chống Pháp ở Thuỷ Nguyên.
 • Nhà Mạc với công cuộc ổn định xã hội Đại Việt từ năm 1527 - 1546 

  Tống, Thanh Bình (Trường Đại học Vinh, 2009)
  Mô tả bối cảnh lịch sử của xã hội Đại Việ thời Lê sơ. Công cuộc ổn định xã hội Đại Việt của nhà Mạc. Nguyên nhân thất bại của nhà Mạc.
 • Tiên Lãng lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955-1975) 

  Vũ, Tang Bồng; Nguyễn, Ngọc Quý; Cao, Xuân Dương (Hải Phòng, 1993)
  Quân dân Tiên Lãng khôi phục kinh tế, kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955 - 1975).
 • Tiên Lãng lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp 

  Vũ, Tang Bồng; Nguyễn, Ngọc Quý; Cao, Xuân Dương (Hải Phòng, 1990)
  Những sự kiện lịch sự kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) của Tiên Lãng - Hải Phòng.

View more