Now showing items 1-1 of 1

    • Trung tâm thương mại An Binh, Dĩ An, Bình Dương 

      Đỗ, Văn Mười (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
      Công trình được xây dựng ở Bình Dương. Diện tích khu đất: 2546.05 m2. Chiều cao công trình tính đến sàn mái: 46.2 m (tính từ mặt đất tự nhiên) .Chiều cao công trình tính đến đỉnh mái: 49.4 m (tính từ mặt đất tự nhiên). ...