Now showing items 1-1 of 1

    • Trung tâm dạy nghề tỉnh Gia Lai 

      Phạm, Tiến Định (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
      Công trình xây dựng nằm ở số trung tâm tỉnh Gia Lai. Khu đất này tương đối bằng phẳng, rộng lớn, diện tích đất 22500m2, thông thoáng và rộng rãi. Bên cạnh là các khu đất đã quy hoạch và những nhà dân, còn có các trụ sở ...