Now showing items 1-2 of 2

  • Văn phòng số 207 Trần Nhân Tông - Hà Nội 

   Phạm, Văn Giáp (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Hiện nay, nhu cầu về nhà ở cũng như văn phòng làm việc ở một thành phố lớn đang rất cần được đáp ứng. Chính vì thế các văn phòng cho thuê ra đời. Công trình cao 10 tầng nằm trên đường Trần Nhân Tông. Xây dựng trên vốn đầu ...
  • Văn phòng số 207 Trần Nhân Tông - Hà Nội 

   Phạm, Văn Giáp (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Hiện nay, nhu cầu về nhà ở cũng như văn phòng làm việc ở một thành phố lớn đang rất cần được đáp ứng. Chính vì thế các văn phòng cho thuê ra đời. Công trình cao 10 tầng nằm trên đường Trần Nhân Tông. Xây dựng trên vốn đầu ...