Now showing items 1-1 of 1

    • Nhà làm việc văn phòng cơ quan kiểm toán nhà nước 

      Lê, Văn Minh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
      Công trình Nhà làm việc cơ quan kiểm toán nhà nước được xây dựng ở số 111 - đường Trần Duy Hưng - Quận Cầu Giấy - thành phố Hà Nội. Công trình được xây dựng có 10 tầng với chức năng phục vụ cơ sở hạ tầng, khu văn phòng ...