Now showing items 1-3 of 3

  • Văn phòng điều hành Công ty Xây dựng số 1 - Hà Nội 

   Phạm, Hữu Biên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Là văn phòng làm việc của Ban lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ công nhân viên chức các phòng ban chức năng của công ty xây dựng số 1. Ngoài ra đó còn là trụ sở chính của công ty trong giao dịch, đối nội, đối ngoại với khách ...
  • Văn phòng điều hành Công ty Xây dựng số 1 - Hà Nội 

   Phạm, Hữu Biên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Là văn phòng làm việc của Ban lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ công nhân viên chức các phòng ban chức năng của công ty xây dựng số 1. Ngoài ra đó còn là trụ sở chính của công ty trong giao dịch, đối nội, đối ngoại với khách ...
  • Văn phòng điều hành Công ty Xây dựng số 3 - Hà Nội 

   Khúc, Ngọc Chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Công trình được xây dựng sát hàng rào phía Bắc trụ sở Quận Thanh Xuân. Mặt chính quay về hướng Đông nhìn ra đường vành đai III nối liền cầu Thăng Long qua Thanh Xuân về phía Nam thành phố Hà Nội.