Now showing items 1-1 of 1

    • Chung cư CT1 A khu đô thị mới - Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội 

      Nguyễn, Văn Hoàng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Công trình được xây dựng làm nhà ở. Công trình là một tòa nhà gồm 9 tầng nổi dùng làm nhà ở từ tầng 1 đến tầng 9. Tầng 1 có bãi gửi xe. Công trình nằm ở Hà Đông, Hà Nội.