Now showing items 1-2 of 2

  • Trụ sở công an quận Thanh Xuân 

   Hoàng, Việt Anh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Công trình thiết kế là Trụ sở công an quận Thanh Xuân nằm ở đường Vũ Trọng Phụng-Thanh Xuân- Hà Nội. Công trình được xây dựng nhằm mục đích chính là trụ sở thường trực của lực lượng công an quận Thanh Xuân- Hà Nội. Đây là ...
  • Trụ sở công an quận Thanh Xuân 

   Hoàng, Việt Anh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Công trình thiết kế là Trụ sở công an quận Thanh Xuân nằm ở đường Vũ Trọng Phụng-Thanh Xuân- Hà Nội. Công trình được xây dựng nhằm mục đích chính là trụ sở thường trực của lực lượng công an quận Thanh Xuân- Hà Nội. Đây là ...