Now showing items 1-2 of 2

  • Trụ sở công an quận Tân Bình 

   Bùi, Văn Khoa (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Công trình thiết kế là Trụ sở công an quận Tân Bình nằm ở đường Hoàng Văn Thụ - Tân Bình - Hồ Chí Minh. Công trình được xây dựng nhằm mục đích chính là trụ sở thường trực của lực lượng công an quận Tân Bình - Hồ Chí Minh.
  • Trụ sở công an quận Tân Bình 

   Bùi, Văn Khoa (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Công trình thiết kế là Trụ sở công an quận Tân Bình nằm ở đường Hoàng Văn Thụ - Tân Bình – Hồ Chí Minh. Công trình được xây dựng nhằm mục đích chính là trụ sở thường trực của lực lượng công an quận Tân Bình – Hồ Chí Minh. ...