Now showing items 1-2 of 2

  • Trụ sở UBND quận Hoàng Mai - Hà Nội 

   Đỗ, Thành Thuân (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Trụ sở UBND. Quận Hoàng Mai là một trong số các công trình được thành phố Hà Nội đầu tư và xây dựng hiện đại nhằm đưa bộ mặt chính quyền đổi mới và giải quyết các công việc liên quan đén các chính sách nhà nước một cách ...
  • Trụ sở UBND quận Hoàng Mai - Hà Nội 

   Đỗ, Thành Thuân (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Trụ sở UBND quận Hoàng Mai là một trong số các công trình được thành phố Hà Nội đầu tư và xây dựng hiện đại nhằm đưa bộ mặt chính quyền đổi mới và giải quyết các công việc liên quan đén các chính sách nhà nước một cách ...