Now showing items 1-1 of 1

    • Khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp, quận Dương Kinh 

      Trần, Quốc Hoàng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
      Hiện nay, nhu cầu về nhà ở của đa số công nhân ,người dân khu vực Dương Kinh nói riêng và toàn thành phố Hải Phòng nói chung rất nhiều, mà trong thực tế hiện nay các công nhân,người dân phải thuê nhà trọ bên ngoài với ...