Now showing items 1-5 of 5

  • Bảo tàng văn hóa tỉnh Quảng Nam 

   Bùi, Mạnh Dương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Bảo tàng văn hóa Quảng Nam phải chăng là nơi hội tụ không gian và thời gian của nhiều nền văn minh, là một thế giới kỳ bí nhưng lại quá đỗi hấp dẫn.
  • Bảo tàng văn hóa tỉnh Quảng Nam 

   Bùi, Mạnh Dương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Bảo tàng văn hóa Quảng Nam phải chăng là nơi hội tụ không gian và thời gian của nhiều nền văn minh, là một thế giới kỳ bí nhưng lại quá đỗi hấp dẫn. Kiến trúc sư nổi tiếng thế giới HAIDI khi thiết kế Bảo tàng ở Roma đã ...
  • Thiết kế cầu qua sông Thu Bồn - Quảng Nam 

   Nguyễn, Mạnh Cường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Thiết kế cầu qua sông Thu Bồn - Quảng Nam.
  • Thiết kế cầu qua sông Thu Bồn -Quảng Nam 

   Nguyễn, Tiến Trung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Vị trí xây dựng cầu A thuộc tỉnh Quảng Nam về phía thượng lưu của sông Thu Bồn. Do vị trí xây dựng cầu nằm ở vúng đồng bằng nên hai bờ sông có bãi rộng mức nước thấp, lòng sông tương đối bằng phẳng, địa chất ổn định ít có ...
  • Thiết kế cầu qua sông Thu Bồn, Quảng Nam 

   Đỗ, Văn Ruẫn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Thiết kế cầu qua sông Thu Bồn, Quảng Nam.