Now showing items 1-3 of 3

  • Thiết kế cầu qua sông Gianh, Quảng Bình 

   Nguyễn, Ngọc Minh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Quảng Bình là một tỉnh thuộc vùng duyên hải miền trung có vị trí địa lý thuận lợi để mở rộng phát triển và giao lưu kinh tế. Diện tích 1247 km2, dân số 1.15 triệu người.
  • Thiết kế cầu qua sông Kiên Giang, Quảng Bình 

   Uông, Ngọc Anh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Sông Kiến Giang là một nhánh của sông Nhật Lệ. Sông Kiến Giang chảy qua huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Sông dài 58 km. Đây là dòng sông của điệu Hò khoan Lệ Thủy, hàng năm vào ngày 2 tháng 9 có hội đua thuyền nổi tiếng. ...
  • Trạm dừng nghỉ trên tuyến đường Hồ Chí Minh - địa phận Quảng Bình 

   Bùi, Mạnh Đạt (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Trạm dừng nghỉ là công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện chức năng phục vụ người và phương tiện dừng, nghỉ trong quá trình tham gia giao thông trên các tuyến vận tải đường bộ.