Now showing items 1-12 of 12

  • Thiết kế cầu qua sông Thao - Phú Thọ 

   Trần, Bá Du (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Sông Thao là một trong những con sông lớn trong hệ thống sông ngòi của miền Bắc nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng. Có quan hệ rất nhiều đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của vùng này. Vì vây, việc xây dựng cầu bắc qua ...
  • Thiết kế cầu qua sông Thao - Phú Thọ 

   Trần, Bá Du (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Sông Thao là một trong những con sông lớn trong hệ thống sông ngòi của miền Bắc nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng. Có quan hệ rất nhiều đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của vùng này. Vì vây, việc xây dựng cầu bắc qua ...
  • Thiết kế cầu qua sông Thao - Phú Thọ 

   Phạm, Ngọc Thanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Thiết kế cầu qua sông Thao - Phú Thọ.
  • Thiết kế cầu qua sông Thao tỉnh Phú Thọ 

   Nguyễn, Mạnh Chung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Cầu A là cầu bắc qua sông Thao lối liền hai huyện C và D thuộc tỉnh Phú Thọ nằm trên tỉnh lộ E. Đây là tuyến đường huyết mạch giữa hai huyện C và D, nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh Phú Thọ.
  • Thiết kế tuyến đường mở mới qua hai điểm J2-K2 thuộc tỉnh Phú Thọ 

   Nguyễn, Tiến Trung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường J2- K2 thuộc huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ.
  • Thiết kế tuyến đường mở mới từ A3 đến B3 thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ 

   Đàm, Trung Phương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường A3 –B3 thuộc tỉnh Phú Thọ.
  • Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm J2-k2 thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ 

   Trần, Huy Hùng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Nội dung đồ án gồm 3 phần: Phần 1: Lập dự án khả thi xây dựng tuyến đường L2-M4. Phần 2: Thiết kế kỹ thuật. Phần 3: Tổ chức thi công.
  • Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm J2-K2 thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ 

   Đoàn, Văn Lập (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Nội dung đồ án gồm 3 phần: Phần 1: Lập dự án khả thi xây dựng tuyến đường K2-J2. Phần 2: Thiết kế kỹ thuật. Phần 3: Tổ chức thi công.
  • Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M6 - N6 tỉnh Phú Thọ 

   Trần, Duy Khánh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Tuyến đường thiết kế từ điểm M6 đến N6 thuộc vùng quy hoạch của tỉnh Phú Thọ, tuyến đường này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Con đường này nối liền 2 vùng kinh tế trọng điểm của ...
  • Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M6 - N6 tỉnh Phú Thọ 

   Trần, Duy Khánh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Tuyến đường thiết kế từ điểm M6 đến N6 thuộc vùng quy hoạch của tỉnh Phú Thọ, tuyến đường này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Con đường này nối liền 2 vùng kinh tế trọng điểm của ...
  • Tòa nhà cho thuê Havico tỉnh Phú Thọ 

   Nguyễn, Văn Trai (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Công trình thiết kế là một trụ sở làm việc nên giải pháp về mặt bằng rất quan trọng, nó đảm bảo cho việc sắp xếp, bố trí các phòng làm việc được thuận tiện giúp cho việc quản lí tốt hơn.
  • Tòa nhà cho thuê Havico tỉnh Phú Thọ 

   Nguyễn, Văn Trai (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Công trình thiết kế là một trụ sở làm việc nên giải pháp về mặt bằng rất quan trọng, nó đảm bảo cho việc sắp xếp, bố trí các phòng làm việc được thuận tiện giúp cho việc quản lí tốt hơn.