Now showing items 1-1 of 1

    • Trung tâm trưng bày và thiết kế nghệ thuật thủy sản 

      Nguyễn, Hải Đăng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
      Ngày nay, nhu cầu của người chơi thủy sinh ngày càng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng thì việc có 1 công trình phục vụ cho thú chơi này là cần thiết, 1 công trình phục vụ cho những người đang chơi và cả những người muốn ...