Now showing items 1-1 of 1

    • Bảo tàng nghệ thuật đương đại Hải Phòng 

      Đặng, Thị Thu Trang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2019)
      Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích xây dựng một bảo tàng có nhiều ưu điểm về mặt kiến trúc và cảnh quan. Tổ chức khu thăm quan đẹp bậc nhất Hải Phòng. Đáp ứng nhu cầu của khách thăm quan trong và ngoài nước tới bảo tàng. Góp ...