Now showing items 1-1 of 1

    • Ngân hàng Vietinbank - Bắc Hà Nội 

      Nguyễn, Mạnh Hoàng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Công trình ra đời có chức năng là trụ sở chính của ngân hàng cổ phần Công thương Việt Nam, là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch tiền tệ. Công trình cao 9 tầng và 1 tầng hầm nằm trên đường Nguyễn Văn Linh. Xây dựng bằng ...