Now showing items 1-1 of 1

    • Khách sạn sinh thái sông Lạch Tray 

      Đỗ, Thế Trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
      Công trình là khách sạn du lịch trong trung tâm thành phố đạt tiêu chuẩn 4 sao. Công trình gồm khối 18 tầng, khối đế 3 tầng, 1 tầng hầm, 1 tầng kỹ thuật, khối ngủ 12 tầng gồm 288 phòng. Diện tích xây dựng là 6500m².