Now showing items 1-1 of 1

    • Khách sạn Hoa Phượng Đồ Sơn 

      Trần, Văn Huy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
      Đồ sơn là trung tâm du lịch tại Hải Phòng, với bãi biển đẹp và các dịch vụ thiết yếu, Đồ Sơn đón hàng triệu lượt khách mỗi năm. Do vậy nơi nghỉ chân là nhu cầu cần thiết và cấp bách tại đây. Thiết kế xây dựng Khách sạn ...