Now showing items 1-1 of 1

    • Khách sạn Bông Sen Vàng - Đồ Sơn - Hải Phòng 

      Nguyễn, Xuân Tùng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Khách sạn Bông Sen Vàng được xây dựng với chức năng phục vụ khách trong nước và nước ngoài, ngoài ra còn phục vụ các cuộc họp, phục vụ đám cưới.