Now showing items 1-2 of 2

  • Khách sạn Đại Dương 

   Đào, Văn Hai (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Nhu cầu về khách sạn ở Hải Phòng hiện nay: Là thành phố lớn thứ ba của Việt Nam nhưng hiện nay Hải Phòng chỉ có 2 khách sạn 5 sao khác đang được xây dựng: Một tại đảo nhân tạo Hoa Phượng, Đồ Sơn và một ở vịnh tránh bão ...
  • Khách sạn Đại Dương 

   Đào, Văn Hai (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Nhu cầu về khách sạn ở Hải Phòng hiện nay : Là thành phố lớn thứ ba của Việt Nam nhưng hiện nay Hải Phòng chỉ có 2 khách sạn 5 sao khác đang được xây dựng: Một tại đảo nhân tạo Hoa Phượng, Đồ Sơn và một ở vịnh tránh bão ...