Now showing items 1-2 of 2

  • Chung cư cao cấp Hoàng Cường Plaza 

   Vũ, Văn Công (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Chung cư cao cấp Hoàng Cường Plaza ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu về văn phòng cho thuê, cung cấp các căn hộ phục vụ cho thuê ngắn hạn, dài hạn và phục vụ cho nhu cầu ở. Không những thế sự ra đời của chung cư cao cấp Hoàng ...
  • Chung cư cao cấp Hoàng Cường Plaza 

   Vũ, Văn Công (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Chung cư cao cấp Hoàng Cường Plaza ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu về văn phòng cho thuê, cung cấp các căn hộ phục vụ cho thuê ngắn hạn, dài hạn và phục vụ cho nhu cầu ở. Không những thế sự ra đời của chung cư cao cấp Hoàng ...